LG Logo

LG Logo

LG is een Zuid-Koreaans conglomeraat dat actief is op het gebied van elektronica, petrochemie en machinebouw. Het ontstond in 1947 na de fusie van de merken Goldstar en Lucky. Enkele jaren later werd de afkorting «LG» gevormd uit de eerste letters van hun naam. En zij diende op haar beurt als basis voor het beroemde motto ‘Life’s Good’.

Betekenis en geschiedenis

LG Logo Geschiedenis

Het moderne logo van de financiële en industriële groep ziet er futuristisch uit, hoewel het prototype veel eerder verscheen — in 1995. Sindsdien is er niet veel veranderd: de ontwerpers werkten met een kleurenpalet en aanvullende details, waarbij het hoofdsymbool in zijn oorspronkelijke vorm bleef.

Gelukkig bedrijf

1947 — 1963

Lucky Logo 1947-1963

De voorganger van LG had een eenvoudig en duidelijk logo gericht op Aziatische consumenten omdat het hiërogliefen bevatte. Ze schreven de volledige naam van het bedrijf op, dat duurde twee regels. De bovenste inscriptie was in een rode ovaal, de onderste op een witte achtergrond.

1964 — 1978

Lucky Logo 1964-1978

Na het herontwerp ziet het embleem er moderner uit. De ontwikkelaars vervingen het ovaal door een rechthoek met afgeronde hoeken en plaatsten de Engelse letter «L» erin met een golvende horizontale lijn. Rechts plaatsten ze de naam die vroeger in een rood ovaal stond. De ontwerpers gebruikten ook een ander lettertype voor de hiërogliefen — gelijkmatig, glad en strikt, terwijl het in het oude logo cursief was.

1978 — 1983

Lucky Group Logo 1978-1983

Links van de volledige naam van het bedrijf verscheen een blauw vierkant. Hij had naar buiten gekromde ribben en onscherpe hoeken. Binnen was een bloem met vier gekrulde bloembladen. Het werd uitgevoerd met een ononderbroken lijn in het wit. Elke kant had de vorm van een hart.

1983 — 1995

Lucky-Goldstar Logo 1983-1995

Voor de fusie gebruikte Lucky het embleem uit 1964-1978. Maar er was nog steeds een verschil tussen hen. In de bijgewerkte versie heeft de golfvormige «L» een tweekleurige kroon met vijf balken en witte stippen aan de uiteinden. De hoeken van de rechthoek zijn gelijk geworden — elk 90 graden. In plaats van rood werd een gedempte roze tint gebruikt. Maar de ontwerpers namen dezelfde inscriptie, met Chinese karakters — net als op het logo van 1978-1983.

GoldStar-bedrijf

1958 — 1964

GoldStar Logo 1958-1964

Apparaten en elektronische apparatuur werden geproduceerd onder het merk GoldStar, eigendom van het moederbedrijf. Het logo bestond uit een halve ster, waarvan de stralen een kroon vormden. Aan de bovenkant van elk van hen was een miniatuurcirkel. De twee centrale stralen waren zwart, de andere drie waren wit. Onder het icoon stond de naam van het bedrijf, geschreven in samenhangende handgeschreven tekst met directe letters. De inscriptie leek op Arabisch schrift.

1964 — 1983

GoldStar Logo 1964-1983

De ontwerpers voegden een zwart vierkant toe, waar ze een witte cirkel met een kroonster en de afkorting «GS» plaatsten. Het duidde op een verkorte versie van de bedrijfsnaam.

1983 — 1995

GoldStar Logo 1983-1995

In deze periode bestond het GoldStar-logo uit het vorige icoon, geschilderd in een pastelroze tint. De uitgebreide merknaam aan de rechterkant was van dezelfde kleur. De letters hadden een strikt geometrische vorm, een minimum aan afronding en een maximum aan even hoeken. De tekens «d» en «a» leken qua uiterlijk erg op elkaar, de «t» miste het linkerfragment van de horizontale balk en de «r» leek op een haakje.

LG Corporation

1995 — 2014

LG Logo 1995-2014

In 1995 combineerde het hoofd van de onderneming de merken en gaf ze een nieuwe naam: LG. De auteurs van het embleem presenteerden deze letters in de vorm van een beknopt monogram. De kleine «L» is afgebeeld in de grote «G». En samen staan ​​ze in het midden van de rode cirkel.

LG Logo 2008-2014

In 2005 vond een kleine herontwerp plaats. Ontwikkelaars voegden een vrijstaande afkorting «LG» toe aan het logo in grijs. Een andere verandering vond plaats in 2011, toen een driedimensionale versie van het symbool met schaduwen en hooglichten verscheen.

2014 — heden

LG Logo 2014-vandaag

Het eigenlijke embleem bestaat in twee versies: 2D en 3D. Ze zijn gelijk, hoewel de eerste vaker wordt gebruikt als identificatie- en bedrijfsteken, en de tweede als handelsmerk, dat wil zeggen dat het wordt gebruikt voor reclame en wordt aangetroffen op productverpakkingen. Het 3D-beeld, zoals bedacht door de auteurs, zou de aandacht moeten trekken, omdat het een middel is voor visuele impact op consumenten. Het behoudt de erfenis van het tweedimensionale logo en positioneert LG vanuit een nieuw perspectief.

Logo lettertype en kleuren

LG Logo

De grote rode cirkel markeert de wereld, die het wereldwijde en technologische merk weerspiegelt. De overige elementen zijn ook symbolisch: «G» is een glimlach, «L» met een punt is de neus en het oog. Een vriendelijke persoon legt de nadruk op toegankelijkheid en vriendelijkheid, geeft uitdrukking aan de wens van het bedrijf om een ​​langdurige relatie met klanten op te bouwen om hen te behagen met kwaliteitsproducten. Het feit dat het oog er maar één is, doet er ook toe. Het spreekt van vastberadenheid en loyaliteit aan hun idealen.

De auteurs van het embleem gebruikten het lettertype Helvetica Black. In 2014 verloor «G» zijn vertrouwde inkeping en kreeg het een meer rigoureuze uitstraling. Bovendien zijn de letters dunner geworden en is het opschrift «LG» iets toegenomen en correleert het nu in grootte met de beroemde ronde badge.

Logo LG

Het kleurenpalet van het logo bestaat uit LG Red en LG Grey. De belangrijkste is een donkere rode tint, die de goodwill van het bedrijf symboliseert. Donkergrijs wordt gebruikt als een extra, zodat de afkorting niet opvalt tegen de achtergrond van de cirkel en de helderheid in evenwicht houdt.