DMCA

SK&В LLC (verder 1000merken.com) respecteert de rechten van houders van auteursrechten en verwacht dat u, als gebruiker van deze website, hetzelfde doet. 1000merken.com voldoet aan de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (de «DMCA») en zal, indien correct op de hoogte gesteld zoals hieronder uiteengezet, onmiddellijk alle inhoud of materiaal verwijderen dat op deze website verschijnt of op deze website wordt geplaatst (gezamenlijk aangeduid als «Inhoud») waarvan is vastgesteld dat deze inbreuk maakt op de auteursrechten van een andere partij. 1000merken.com behoudt zich het recht voor om uw toegang te beëindigen als u herhaaldelijk inhoud plaatst die 1000merken.com volgens de DMCA moet verwijderen. Als u van mening bent dat 1000merken.com inhoud die u op deze site onder de DMCA hebt geplaatst, op onjuiste wijze heeft verwijderd, kunt u een tegenvordering indienen bij 1000merken.com, zoals hieronder uiteengezet.

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie) op de 1000merken.com-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk zicht. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • maak een onafhankelijke vertaling van het materiaal in andere talen.
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen;
  • of breng het materiaal over naar een andere persoon of «spiegel» het materiaal op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door 1000merken.com worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

Disclaimer

Het materiaal op de 1000merken.com-website wordt geleverd «zoals het is». 1000merken.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft 1000merken.com geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval is 1000merken.com of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op 1000merken.com website, zelfs als de gemachtigde vertegenwoordiger van 1000merken.com mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Revisies en Errata

Het materiaal op de 1000merken.com-website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. 1000merken.com garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. 1000merken.com kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. 1000merken.com doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.