Dolby Digital Logo

Dolby Digital LogoDolby Digital is een surround sound-technologie die in 1991 is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Dolby Laboratories. De alternatieve namen: Dolby Stereo Digital (vóór 1995), ATSC A / 52, AC-3. Het was oorspronkelijk bedoeld om tracks te maken met optische geluidsopname op 35 mm-film. Daarna werd het gebruikt voor gameconsoles, dvd’s, tv-uitzendingen en videostreaming.

Betekenis en geschiedenis

Dolby Digital Logo Geschiedenis

De merknaam Dolby Digital is wereldberoemd omdat het vaak voorkomt bij het begin van speelfilms, videogames en uitzendingen. De bedrijfseigenaar heeft het samen met het merk geregistreerd om de identiteit van de huisstijl te benadrukken.

Het embleem draagt ​​de naam van de audiotechnologie, die de naam draagt ​​van de maker, uitvinder en ingenieur Ray Milton Dolby. Hij was het die in 1965 het gespecialiseerde bedrijf Dolby Labs oprichtte. Rond dezelfde tijd (in 1967) verscheen het originele logo. Maar het is totaal anders dan de moderne versie van «Double D», praktisch vanaf nul uitgevonden door de ontwerpers.

1995 — 2007

Dolby Digital Logo 1995-2007

Vanaf het allereerste begin was het logo van dit merk multi-gestructureerd en dubbelzinnig. Elk van de elementen is een herinnering aan een achternaam, technologie of historisch feit. Linksboven is een dubbel pictogram — twee «D» ‘s, in elkaar gespiegeld. Ze staan ​​tegen een donkere achtergrond en zien eruit als sleuven in verticale rechthoeken. Rechts ervan is nog een rechthoek — horizontaal, wit, met een brede zwarte rand en een strikte «Dolby» -inscriptie in het midden. Daaronder staat het woord «Digital», uitgerekt tot de volledige lengte van de bovenste elementen om het logo in evenwicht te brengen. Het heeft geen kader.

2003 — 2007

Dolby Digital Logo 2003-2007

Met behoud van de vorige structuur en stijl van het logo, hebben de ontwerpers minimale wijzigingen aangebracht. Ze hebben alleen de letters in het Dolby-bijschrift vergroot, dus het neemt nu alle ruimte in de rechthoek in beslag.

2007 — heden

Dolby Digital Logo 2007-vandaag

In een bijgewerkte versie hebben de ontwikkelaars de verticale rechthoeken, die twee «D» bevatten, met elkaar verbonden en één grote vorm gemaakt met witte sleuven. De rand is verwijderd van het woord «Dolby» en integendeel toegevoegd aan het opschrift «Digital». Maar dit is geen standaardrand, maar twee dunne lijnen die onder een hoek met elkaar zijn verbonden.

2012 — heden

Dolby Digital Logo 2012-vandaag

In 2012 werd nog een actuele versie uitgebracht. De letters van «Dolby» zijn er strak in verschoven en het woord «Digital» wordt over het algemeen naar de andere kant verplaatst — naar links, dichter bij de zwarte rechthoek. Het is zelf vergroot om op de hoogte van twee lijnen te passen. Frames en lijnen zijn verdwenen.

Logo lettertype en kleuren

Dolby Digital Logo

Het handelsmerk toont een horizontale rechthoek met twee halve cirkels. Dit zijn de letters «D» tegenover elkaar met een semi-ovale zijde. Ze hebben verschillende betekenissen.

  • De eerste is een gestileerde afkorting voor de volledige naam van de Dolby Digital-technologie.
  • Ten tweede — de initialen van de gebroeders Dolby, waarmee de oorsprong van het merk wordt aangetoond.

Bovendien lijkt de tekening op de locatie van het optische fonogram op filmafdrukken. Dolby Digital is gedrukt op de gaatjes van film, dat wil zeggen tussen de gaatjes op de flexibele achterkant. Twee «D» geven juist deze gaten weer, en de rechthoek fungeert als een fragment van fotografisch materiaal.

Naast de afbeelding staat het opschrift: «Dolby Stereo Digital» (van 1992 tot 1995) of «Dolby Digital» (van 1995 tot heden). Tot 2007 stond het eerste woord in een rechthoekig kader. In 2007 verdween het — het werd vervangen door een lange horizontale balk. In 2012 werd de regel verwijderd en bleef alleen de merknaam over.

De letters zijn uitgevoerd in een strikt schreefloos lettertype, wat dicht bij Gustan Medium van de Lux Typographic studio ligt. Monochromatisch palet benadrukt de stijl van gedrukte tekst. Bovendien heeft het embleem twee officieel goedgekeurde kleuren: zwart op een witte achtergrond en wit op zwart.