Vanderbilt University Logo

Vanderbilt University Logo

Vanderbilt University (VU) is een particuliere onderwijs- en onderzoeksinstelling met de hoogste kernactiviteit (R1). Het onderscheidt zich door een zeer zorgvuldige selectiviteit van aanvragers voor studie en biedt een keuze uit 70 specialiteiten. Nu staat de universiteit op de 10e plaats in de wereld wat betreft het aantal innovatieve ontwikkelingen. De locatie is Nashville, Tennessee. Het jaar van opening is 1873.

Betekenis en geschiedenis

Logo Vanderbilt University

De oprichter van deze instelling voor hoger onderwijs is een filantroop, spoorweg- en zeemagnaat Cornelius Vanderbilt, naar wie de universiteit is vernoemd. Een rijke zakenman schonk een miljoen dollar om de plaatselijke school te ondersteunen en maakte er een Centrale Universiteit van. De schenker hoopte van harte dat zijn gift en het actieve werk van de universiteit het mogelijk zouden maken om de verwoestende gevolgen van de burgeroorlog in de regio te elimineren.

De ideologische organisator van de school was Methodist Episcopal Church South, die de mogelijkheid overwoog om een ​​regionale onderwijsinstelling te openen waar kerkministers onderwijs zouden krijgen. In 1872 stemde de leiding zelfs voor de oprichting van een eigen universiteit in Nashville. Maar het gebrek aan middelen voor ontwikkeling belemmerde de uitvoering van het idee. Toen werd besloten om investeerders aan te trekken.

De keuze viel op dat moment op de rijkste man van de Verenigde Staten — Cornelius Vanderbilt. Hij wilde zijn eigen universiteit vestigen op Staten Island, New York. Maar hij werd overgehaald om te investeren in de opening van de Vanderbilt University, wat hij deed, en voegde nog eens 500 duizend dollar toe aan het geplande bedrag. Hoewel de filantroop er nooit voor heeft gezorgd dat de instelling voor hoger onderwijs zijn achternaam zou dragen, besloot de raad van bestuur daartoe. Nu is het een zeer ontwikkeld en geavanceerd onderzoekscentrum, dat op de 10e plaats staat op het gebied van innovatie in het land.

Het universiteitsbrede embleem is een harmonieuze symbiose van grafiek, tekst en de historische wortels van Vanderbilt University. Aan de linkerkant is een icoon gevormd uit de eerste letter van de naam van de universiteit en de stad waarin deze is gevestigd. Het dakraam “V” is uitgevoerd in de vorm van een eikenblad met een eikel, wat niet alleen mooi, maar ook heel symbolisch is. Feit is dat de oudste campus in 1988 werd erkend als nationaal arboretum. Bijna 190 soorten struiken en bomen groeien op zijn grondgebied. Een daarvan is een 200 jaar oude eik die de dagen van de revolutie heeft meegemaakt. Vandaar zo’n nauwe relatie met de historische symboliek.

Aan de rechterkant staat de naam van de instelling voor hoger onderwijs. Het omvat twee regels. Het bovenste woord is «Vanderbilt» in een klassiek vet lettertype met kleine schreven. De onderste inscriptie is «University». Het is precies het tegenovergestelde van de eerste tekst, omdat het is getypt in een dun schreefloos lettertype. In beide gevallen worden de letters met een hoofdletter geschreven, wat als verbindende factor dient.

Zegel

Vanderbilt University Seal Logo

Het VU-zegel toont de maker, Cornelius Vanderbilt. Het beeld van de filantroop werd goedgekeurd door de directie en was altijd aanwezig in de identiteit. Een dergelijke structuur van het hoofduniversiteitsteken geeft het recht om te spreken van een tweeledige basis: grafisch en tekst. De eerste beslaat het centrale deel, de tweede — de contour. De donor wordt gepresenteerd in de vorm van een in profiel gedraaid bas-reliëf. Daaromheen is een vrije witruimte, omgeven door twee lijnen van verschillende breedte.

Daarna volgt een strip met de Latijnse zin «SIGILLIUM UNIVERSITATIS VANDERBILTIAE». Bovendien zijn de laatste twee letters verbonden in een ligatuur. Helemaal onderaan is het jaar van oprichting van de universiteit aangegeven, aangegeven door Romeinse cijfers, gescheiden van de hoofdtekst door ovale miniatuurornamenten. Het zegel wordt omlijst door een ring in de vorm van een gedraaid touw en een eenvoudige donkere lijn.

Vanderbilt Commodores logo

Vanderbilt Commodores Logo Geschiedenis

De sportafdeling is een van de oprichters van de Southeastern Conference en de enige particuliere organisatie daarbinnen. In totaal verenigt het 16 teams, waaronder 10 dames en 6 heren. 14 van hen strijden in de NCAA Division I. Daarnaast is er één lid van de Southland Bowling League en één lid van de American Athletic Conference. De club dankt zijn naam aan de bijnaam Cornelius Vanderbilt, die in de scheepvaart actief was en de rang van commodore had. Tot het einde van de 19e eeuw werden degenen die lager in rang waren dan een admiraal, maar hoger dan een kapitein, zo genoemd. Zijn moderne equivalent is vice-admiraal. Als de sportclub maar één naam had, dan zijn er veel meer logo’s: het zijn er zeven.

1969 — 1983

Vanderbilt Commodores Logo 1969-1983

De ster verscheen meteen in de VU-identiteit. Ze versierde sportattributen en uniformen en viel effectief op in zwart en goud. Het logo had de vorm van een enkel element op een witte achtergrond. De randen van de figuur hadden een dubbele rand en in het midden stond een hoofdletter «V». Het was vetgedrukt en leek meer op een Romeins cijfer vijf dan op een tekstteken.

1984 — 1985

Vanderbilt Commodores Logo 1984-1985

Om dynamiek aan het embleem toe te voegen, gebruikten de ontwerpers gelijkmatige lijnen en de techniek van onevenredige onderdelen. Als gevolg hiervan kreeg de ster een lichte kanteling en twee grote lagere stralen. Links van haar (zijkant) waren drie donkere lijnen. In de buurt was een grote «V», waarvan de schreven eruit zagen als scherpe driehoeken.

1986 — 1990

Vanderbilt Commodores Logo 1986-1990

In 1986, na te hebben geëxperimenteerd met dynamiek en disproporties, keurde de leiding van de sportafdeling opnieuw de debuutversie van het logo goed. Het werd zonder wijzigingen aanvaard.

1991 — 1998

Vanderbilt Commodores Logo 1991-1998

Lange tijd gebruikten universiteitsteams het embleem in de vorm van een vergrote «V». Het opschrift «Vanderbilt» liep horizontaal door de hele brief. Het was in feite het decoderen van een enkel teken, in het zwart geschilderd. De naam van de universiteit en de achternaam van de belangrijkste beschermheer waren goudkleurig.

1999 — 2003

Vanderbilt Commodores Logo 1999-2003

Om hun bijnaam Commodores te benadrukken, namen de teams een gemoderniseerd marineofficierslogo aan. Tegelijkertijd werd ook de brief waardoor hij uitkeek bijgewerkt. In de handen van de commodore, gekleed in een uniform en een gespannen hoed, was een sabel. De ontwikkelaars hebben de «V» compacter gemaakt en aangevuld met rechthoekige schreven. Ze kromden het opschrift in de vorm van een boog, zodat het de kromming van een sabelblad herhaalde. De donkere gouden kleur is lichter gemaakt. Er was een zwarte rand rond de rand van de badge.

2004 — 2007

Vanderbilt Commodores Logo 2004-2007

Alles werd behouden in het bijgewerkte logo, behalve de commodore die door de «V» intra-letter gap ging. De sportafdeling heeft dit beeld verlaten vanwege de moeilijkheid om het op opslagmedia over te zetten.

2008 — heden

Vanderbilt Commodores Logo 2008-vandaag

Met de make-over van het embleem hebben de varsity-teams opnieuw een zwarte ster in een gouden frame met een «V» in het midden. Maar dit is geen identieke herhaling van de vroege versie van het logo: het gebruikt lichtgouden en witte kleuren.

Als we parallellen trekken tussen de overeenkomsten en verschillen in de visuele tekens van de identiteit van Vanderbilt University, dan kunnen we de gemeenschappelijkheid van het kleurenschema opmerken. Zowel in de universiteitsbrede symbolen als in het sportlogo zijn ze identiek. Maar het VU-zegel is zwart-wit en staat los van het heden, het weerspiegelt de geschiedenis van de universiteit.

Logo lettertype en kleuren

Vanderbilt University Logo

De universiteit heeft twee officiële lettertypen: serif — EB Garamond (het alternatief voor Times), schreefloos — Source Sans Pro (vervangen door Arial). Het hoofdkleurenschema is een combinatie van zwart en goud.