Rutgers University Logo

Rutgers University Logo

Als lid van de Big Ten Academic Alliance maakt Rutgers University deel uit van een vereniging van 14 elite Amerikaanse onderwijsinstellingen die zich bezighouden met onderzoeksactiviteiten. Bovendien maakt een van de regionale campussen sinds 1989 deel uit van de Association of American Universities. Het feit dat de universiteit een uitnodiging heeft gekregen om lid te worden van een prestigieuze organisatie, geeft aan dat ze hoog op de ranglijst staat.

Betekenis en geschiedenis

Rutgers University Logo Geschiedenis

Modern Rutgers University bestaat uit drie grote campussen, waar tientallen verschillende scholen actief zijn. Het scala aan specialiteiten is zeer breed — van zaken en techniek tot schone kunsten en medicijnen. En het begon allemaal meer dan bescheiden: de onderwijsinstelling verscheen in 1766 als Queen’s College, waar je een spirituele opleiding kon krijgen. Aanvankelijk werden theologielessen voor toekomstige predikanten van de kerk gegeven in een van de tavernes in New Jersey. Even later werden ze overgebracht naar particuliere huizen. Tegelijkertijd verdiende de onderwijsinstelling geld aan de slavenhandel, maar het ontbrak nog aan financiering. Zijn eigen gebouw werd gebouwd met het geld van filantropen.

In 1825 vond een andere belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Queen’s College plaats: het werd bekend als Rutgers College ter ere van kolonel Henry Rutgers. Deze man was volgens de leiders van de universiteit de belichaming van christelijke waarden. Gevleid door deze eer schonk Henry enkele duizenden dollars en een enorme koepel aan de onderwijsinstelling.

Rutgers kreeg in 1945 de status van staatsuniversiteit. Later voegde de University of Newark zich erbij, wat de basis werd voor een van de drie regionale campussen. Alle afdelingen van de universiteit zijn verenigd door een gemeenschappelijk systeem van visuele identificatie. De moderne identiteit werd in 2006 aangenomen en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het bevat een kenmerkend logo en een officieel zegel. Het in licentie geven van handelsmerken begon in het midden van de jaren tachtig, waarbij de onderwijsinstelling ervan profiteerde door het recht om de pictogrammen en naam te gebruiken effectief te verkopen.

Vóór 2006

Rutgers University Logo before 2006

 

Het vorige logo bevatte, net als het moderne, de volledige naam van de onderwijsinstelling. Het woord «RUTGERS» was geschreven in grote rode letters met driehoekige schreven. De zinsnede «THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY» stond bovenaan. De ontwerpers maakten het zwart en verkleinden het een beetje zodat beide steken qua lengte overeenkomen. Boven en onder de tekst werden donkere grenslijnen getekend.

2006 — heden

Rutgers University Logo 2006

Na het herontwerp verdwenen de horizontale strepen en werd het woord «RUTGERS» de belangrijkste. De letters bleven rood, maar hun vorm veranderde merkbaar. Nu zijn ze dun en elegant, vooral de «R» met een verlengde steel. In het nieuwe identiteitssysteem wordt de uitdrukking «THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY» beschouwd als identificerende tekst. Het bevat dunne grijze letters en is verschoven naar de rechter benedenhoek. Om de secundaire inscriptie minder ruimte in beslag te laten nemen, werd deze in twee regels gerangschikt.

Zegel

Rutgers University Seal Logo

Het universiteitszegel staat op diploma’s, contracten en andere documenten. Het bestaat uit drie concentrische cirkels met een witte zon in het midden. Het licht, omgeven door enkele tientallen dunne stralen, symboliseert het licht van kennis en waarheid. Dit bevestigt het motto, geschreven in rode letters in de dichtstbijzijnde witte ring: «SOL IUSTITIAE ET OCCIDENTEM ILLUSTRA». Het combineert passages uit de bijbelse teksten Mattheüs 13:43 en Maleachi 4:2.

Zowel de Latijnse uitdrukking (met kleine aanpassingen) als de zon zijn ontleend aan het officiële zegel van de Universiteit Utrecht, dat in 1636 verscheen. Aanvankelijk vertegenwoordigde de lichtbron God, maar daarna veranderde de symboliek. Nu is de betekenis ervan teruggebracht tot het verlangen om de Nieuwe Wereld te verlichten met de stralen van kennis.

Queen’s College accepteerde het eerste zegel rond 1770. op voorstel van een van de afgestudeerden — John Henry Livingston. Natuurlijk ziet de moderne versie er anders uit. Naast de zon en het motto heeft het extra elementen: het witte opschrift «RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY», geplaatst in een rode ring, en een decoratieve rand in de vorm van vele korte golvende lijnen. Het jaar van oprichting van de universiteit (1766) staat naast het Latijnse gezegde.

Rutgers Scarlet Knights Logo

Rutgers Scarlet Knights Logo Geschiedenis

Zoals bekend telt de universiteit drie regionale campussen. Elk van hen heeft zijn eigen sportteams, die verschillende namen hebben en hun eigen grafische symbolen hebben. Aan de Rutgers University-New Brunswick zijn dit de Scarlet Knights, die in 1955 zo’n ongebruikelijke bijnaam kregen na de verkiezing van een nieuwe mascotte. Ze nemen deel aan de Big Ten Conference en doen mee aan 27 sportprogramma’s, waaronder volleybal, tennis, softbal, voetbal, hockey, basketbal, honkbal en nog veel meer. Het is trouwens Rutgers die wordt beschouwd als de geboorteplaats van het universiteitsvoetbal, omdat hier de eerste intercollegiale wedstrijd in Amerika plaatsvond.

1967 – 1972

Rutgers Scarlet Knights Logo 1967-1972

1972 – 1981

Rutgers Scarlet Knights Logo 1972-1981

1981 – 1997

Rutgers Scarlet Knights Logo 1981-1997

1997 – 2001

Rutgers Scarlet Knights Logo 1997-2001

Het vorige logo was erg symbolisch. Het bevatte een afbeelding van een ridder in een grijs harnas en een rode mantel. De krijger stak zijn zwaard in de tekst onder hem, zodat het wapen de «T» verving in het grote gestileerde woord «RUTGERS». Iets lager stond een wit bord met de woorden «SCARLET KNIGHTS» schuin in het rood. En in een soortgelijke zwarte plaat onder het gevest van het zwaard stond de naam van de staat New Jersey. Veel elementen, waaronder de «RUTGERS»-letters, leken driedimensionaal door de combinatie van meerdere kleuren en gelaagde contouren.

2001 — heden

Rutgers Scarlet Knights Logo 2001-vandaag

Het moderne sportembleem heet Block R en ziet eruit als een gewaagde rode letter «R» met brede rechthoekige schreven en een zwarte streep. Vanwege dit symbool concurreerde de universiteit met Ruston High School, die een soortgelijk logo gebruikt. Rutgers klaagde haar niet aan, maar eiste binnen 10 jaar (vanaf 2019) Block R te verlaten en zijn afbeeldingen van drukwerk en websites te verwijderen. Dezelfde bepaling werd gemaakt aan andere middelbare scholen in New Jersey die de rode «R» als handelsmerk gebruikten.

Logo lettertype en kleuren

Rutgers University Logo

De huisstijl van de onderwijsinstelling is gebaseerd op eenvoudige maar stijlvolle logo’s. Het hoofdtekstsymbool van de universiteit bevat de volledige naam en het logo van sportteams bevat alleen de eerste letter van het woord «RUTGERS». In termen van multi-compositie zijn ze inferieur aan het officiële zegel, dat het motto van de universiteit en haar historisch erfgoed weerspiegelt.

Het typografiesysteem is gebaseerd op twee lettertypen: Formata BQ en ITC Giovanni. De eerste groteske wordt gebruikt om tekst te identificeren («THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY»). Het tweede serif-lettertype werd gekozen voor de belettering op het zegel en de aangepaste versie werd gekozen voor het woord «RUTGERS» in de logostructuur. Het lettertype Formata BQ is gelicentieerd door de universiteit. Wat betreft het Block R-sportsymbool, het bevat een letter met brede rechthoekige schreven.

Logo Rutgers University

De hoofdkleur van de school is scharlakenrood (#CC0033). Het werd officieel goedgekeurd in 1900, maar begon veel eerder te worden gebruikt — al in 1869 tijdens de eerste intercollegiale wedstrijd. In print en woordmerk wordt het aangevuld met rustigere tinten: grijs (#5F6A72), wit (#FFFFFF) en zwart (#000000).