UAM Logo

UAM Logo

De UAM is het acroniem van de jonge Spaanse universiteit Autonoma de Madrid. Het verscheen in juni 1968, tijdens de kapitaalverhoging van het onderwijs van 60/70. Zijn juridische status is autonoom, openbaar. Het heeft een zeer hoge betrouwbaarheidsbeoordeling. Hij behoort tot de top 15 van beste instellingen voor hoger onderwijs in Europa. Heeft verschillende gebouwen, die zijn gelegen in Madrid en omgeving. Biedt een opleiding aan op 8 faculteiten, waaronder rechten, de meest prestigieuze van het land.

Belang en geschiedenis

UAM Logo Geschiedenis

Vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag had de universiteit slechts drie handelsmerken.

1968

Universidad Autonoma de Madrid logo 1968

Het eerste logo is gedateerd 1968, d.w.z. het verscheen juist in het jaar van de opening van de universiteit. Het bleef lange tijd onveranderd monochroom. In feite is het een bescheiden versie met een minimum aan visuele informatie, waarbij alles gericht is op de naam.

De inscriptie «Universidad Autonoma de Madrid» is uitgevoerd in zwart-wit of grijze gedempte tinten. De woorden zijn verdeeld in twee delen en gerangschikt in niveaus: het eerste bestaat uit «Universidad Autonoma», het tweede uit «De Madrid». Het bovenste deel staat op een lichte achtergrond, het onderste op een donkere. Deze structuur ondersteunt het idee van diversiteit en autonomie van de universiteit, waarbij elke faculteit een aparte structuur is met een onafhankelijk wereldbeeld.

1986

Universidad Autonoma de Madrid logo 1986

In 1986 werd het logo licht aangepast. Het acroniem «UAM» kwam erin voor. In deze versie was het accentelement de letter «M». Het ziet eruit als een abstracte architectonische vorm, gemaakt met inachtneming van geometrisch exacte verhoudingen. De originaliteit wordt onderstreept door de monumentaliteit en de nabijheid van de «gulden snede», over wat de stippellijn van de tekening zegt.

Tegelijkertijd duidt het logo op een goed ontwikkelde wiskunde-afdeling, die op dat moment het meest gevraagd was. Het was dankzij dit alles dat de instelling voor hoger onderwijs een hoge status verwierf en in de top vijftien van Europese leiders terechtkwam. Het «M»-teken is dus meer een eerbetoon. Door de schematische opbouw ziet het er driedimensionaal uit.

2019

Universidad Autonoma de Madrid logo 2019

In 2019 besloot het management het bedrijfsimago, het symbool en het logo radicaal te wijzigen, omdat de onderwijsinstelling de grens van 50 jaar had overschreden. Maar de basis is hetzelfde gebleven: de naam «Universidad Autonoma de Madrid». In deze verkorte versie van «UAM» zijn de symbolen «U» en «M» vetgedrukt, terwijl «A» cursief is geschreven. Bovendien wordt de afkorting uit het bovenste gedeelte verwijderd en rechts van de gedetailleerde naam van de universiteit geplaatst.

Het bijgewerkte uiterlijk van het logo komt overeen met enkele kenmerken van het vorige voorbeeld. Bijvoorbeeld, differentiatie van lettertypes in initialen. Frames met fragmenten van de naam en monochroom worden uit het embleem verwijderd. Er bleek openheid en chromaticiteit. Hoewel de tweelaagse indeling van de regels behouden is gebleven, kregen ze een nieuw uiterlijk — volgens de spelling met hoofdletters «U», «A», «M». De andere letters zijn kleine letters, klassiek. Alle woordcombinaties zijn blauw.

In het bovenste deel staat een afkorting waarin de aandacht is verschoven van «M» naar «A». Nu is het veel dunner dan naburige karakters en heeft het een breed accentteken. Het palet is ook veranderd in olijf.

Ook het grafische element is herzien. Het nummer 50 werd erin opgenomen — als aanduiding van de verjaardagsdatum. Het is omgeven door twee cirkels en een veelhoek. Het jubileum wordt ook benadrukt door de inscriptie «1968 — 2019». Maar het meest interessante deel is de veelhoek, die de samenstelling van de figuur compleet maakt. Het verenigt de elementen, maakt het beeld compleet en geeft zelfs de locatie van de Cantoblanco-campus in het noordoosten van de hoofdstad aan.

Logo lettertype en kleuren

Logo UAM

De universiteit heeft nog een belangrijk identificatiemerk — het wapen. Het is een schild van klassieke vorm, verdeeld in twee helften. De linker toont een brandende toorts op een lang handvat. Rechts staat een beer die de vruchten van een hoge boom scheurt. Boven hen is een grote kroon die de bovenkant van het schild bedekt. Het is tot in detail geschilderd, met tanden en ingelegde edelstenen benadrukt.

Aan de zijkanten is alles omgeven door een laurier- of olijfbomenkrans, blijkbaar gescheurd van een boom die zich op een van de fragmenten bevindt. Onderaan het smalle lint staat «QUID VLTRA FACIAM?». Het kleurenpalet van het grafische symbool is gebaseerd op een combinatie van groen, wit, rood, bruin, zwart en geel.

Het lettertype dat voor de tekst wordt gebruikt is Berthold Walbaum Book. Het is geschilderd in blauw en lichtgroen of olijfgroen.