Girl Scout Logo

Girl Scout Logo

De sociale beweging Girl Scout ontwikkelt leiderschapsvaardigheden en actief burgerschap bij haar leden. Tegelijkertijd staat het buiten de politiek en eventuele religieuze bewegingen. Het doel is het ondersteunen van de fysieke, intellectuele en spirituele opvoeding van meisjes die wederzijdse hulp zoeken. Scouts hebben plezier, leren, concurreren, wandelen, organiseren culturele evenementen en ontvangen symbolische onderscheidingen voor hun prestaties.

Betekenis en geschiedenis

Girl Scout Logo Geschiedenis

Wat is padvinderij?

Girl Scout is een jongerenvereniging van GSUSA, opgericht in het voorjaar van 1912 door Juliette Gordon Low. Het idee om de organisatie op te richten kwam bij haar op na een ontmoeting met de initiatiefnemer van de scoutsbeweging Robert Baden-Powell.

Het begin van de Girl Scout-organisatie wordt beschouwd als 1912, toen de Girl Guide-beweging in de Verenigde Staten verscheen. De deelnemers kregen de kans zich te ontwikkelen op het gebied van wetenschap, bedrijfsleven en kunst. Moderne scouts besteden veel aandacht aan milieu- en toerismekwesties, hoewel ze vooral bekend staan ​​om hun cookies. De traditie van het verkopen van gebak gaat terug tot 1917 toen de jeugdvereniging een deel van de kosten wilde dekken en een lesje financiële geletterdheid wilde geven.

Maar koekjes zijn niet het enige waar Girl Scout bekend om staat. Deze organisatie onderscheidt zich van andere sociale projecten door haar unieke identiteitssysteem en is zowel te herkennen aan het klaverblad als aan de karakteristieke groene kleur. Maar identiteit staat niet stil — ze verandert voortdurend. Het bijwerken van de logo’s maakt deel uit van een bewuste strategie die tot doel heeft moderne meisjes aan te trekken voor de scoutingbeweging.

1912 — 1920

Girl Scout Logo 1912-1920

Het originele Girl Scout-embleem dateert uit de vorige eeuw. Het lijkt op een hybride van een klavertje drie en een fleur-de-lis. Het groentesymbool is wit gekleurd met een gedurfde zwarte omtrek. Binnen is er een donker silhouet van een adelaar die in zijn poten voorwerpen zoals pijlen en een olijftak vasthoudt. Blijkbaar hebben de ontwerpers het middelpunt simpelweg gekopieerd van het Grote Zegel. De letters «G» en «S» zijn afgebeeld rechts en links van het hoofd van de Amerikaanse nationale vogel. Dit logo is uitgevonden door Juliette Gordon Low, oprichter van de sociale beweging

jaren 1920 — 1940

Girl Scout Logo 1920-1940

In de jaren 1920. de merknaam is opnieuw ontworpen. In de grote klaver verscheen een tweede, iets kleinere. Ze verschilden niet alleen in grootte, maar ook in vorm, omdat de ontwerpers geen strikte symmetrie in acht namen. Het lettertype van de letters «G» en «S» is ook veranderd. Het centrale element is gedetailleerd: nu is het duidelijk dat in het midden een adelaar is afgebeeld — de personificatie van overwinning en kracht. Op zijn borst draagt ​​hij een driehoekig schild bestaande uit vier witte strepen en drie zwarte sterren. Het is een weerspiegeling van vertrouwen en nationale trots. In de linkerpoot van de vogel zijn vier pijlen geklemd — een symbool van grootsheid, en aan de rechterkant is er een olijftak, die vrede aangeeft. Alles bij elkaar staat er dat de Girl Scout-organisatie de patriotten van hun land opleidt.

jaren 1940 — 1960

Girl Scout Logo 1940-1960

In het midden van de 20e eeuw nam het logo afstand van politieke aspecten. De kunstenaars concentreerden zich op de klaver door elke vermelding van het Grote Zegel te verwijderen en de «GS» -letters te vergroten zodat ze de lege ruimte innamen. Het hoofdelement is omgeven door een rechthoekig frame van 16 kleine witte klaverblaadjes.

jaren 60 — 1978

Girl Scout Logo 1960-1978

Na verloop van tijd kwamen er nog meer klavers. Ze vormden vijf concentrische ringen die zich vanaf de zwarte cirkel naar buiten uitstrekten. Binnen deze cirkel bevindt zich een centraal blad met een witte omtrek en de letters «GS», wat een acroniem is voor de volledige naam van Girl Scout.

1978 — 2003

Girl Scout Logo 1978-2003

De meest bekende versie van het logo werd in 1978 ontworpen door grafisch ontwerper Saul Bass. Deze man pakte de taak professioneel aan: hij tekende met de hand een prachtig en stijlvol symbool, in tegenstelling tot alle voorgaande. Het embleem behield de traditionele klavervorm, maar binnenin verschenen de profielen van drie vrouwelijke gezichten. Dit deed de kunstenaar door gevulde en lege ruimtes af te wisselen. Hij codeerde een diepe betekenis in zijn tekening. Drie verenigde silhouetten vertegenwoordigen eenheid, het verlangen naar wederzijdse hulp en wederzijdse hulp — dat zijn de kernwaarden van Girl Scout.

Voor het eerst wordt een volwaardige inscriptie gebruikt op het logo, dat zich onder een gestileerde klaver bevindt. Saul Bass koos voor de tekst het ongebruikelijke ITC Korinna Bold lettertype, met asymmetrische letters en korte puntige schreven. Bovendien heeft de ontwerper de organisatie een nieuwe bedrijfskleur toegewezen — een rijke tint groen.

2003 — 2009

Girl Scout Logo 2003-2009

In 2003 werd het legendarische Girl Scout-symbool opnieuw ontworpen. De afbeelding is verkleind en naar links verplaatst. Het geval van de inscriptie is veranderd: alleen «G» en «S» blijven in hoofdletters. Ook het lettertype is vernieuwd: de elegante schreef is vervangen door een minimalistische schreefloze. Tegelijkertijd kregen zowel het embleem als de naam van de organisatie een blauwgroene kleur.

2009 — heden

Girl Scout Logo 2009-vandaag

Het huidige logo werd in 2009 geïntroduceerd als onderdeel van een nieuwe ontwikkelingsstrategie. Deze modernisering vond plaats kort voor het eeuwfeest van Girl Scout en was bedoeld om het merk dichter bij de moderne normen te brengen. Identiteitsmodernisering is gericht op de jongere generatie. Het doel is om de aandacht van meisjes te trekken voor relevante evenementen en ze voldoende te interesseren om zich bij de organisatie aan te sluiten.

De marketingafdeling vertrouwde het herontwerp toe aan het bureau Original Champions of Design. Het proces werd geleid door Bobby Martin en Jennifer Kinon, die samenwerkten met twee illustratoren: Jasper Goodall en Joe Finocchiaro. Ze besloten niet af te wijken van het oorspronkelijke Saul Bass-concept, maar de verouderde elementen lichtjes te corrigeren.

De kunstenaars veranderden de vorm van de gestileerde klaver, waardoor deze symmetrisch werd en een halfronde knal toevoegde aan een van de meisjes. Op alle drie de gezichten zijn de neuzen en kinnen groter geworden om overeen te komen met het werkelijke uiterlijk van de verkenners. De halzen zijn rechtgetrokken, de lippen zijn vergroot. De onderzijde van het blad is licht verscherpt en lijkt nu op een heraldisch schild.

De klaver bevindt zich in de rechterbovenhoek van de inscriptie, die ook merkbaar is veranderd. De ontwerpers kozen een nieuw schreefloos lettertype (Avenir Black) voor de naam van de organisatie, schilderden de zin opnieuw in het zwart en zetten alle letters om in kleine letters.

Logo lettertype en kleuren

Girl Scout Logo

Het belangrijkste element van de identiteit van Girl Scout is altijd de klaver geweest. De maker van de verkenningsbeweging, Robert Baden-Powell, beweerde dat dit symbool wordt geassocieerd met de Poolster: in de oudheid verpersoonlijkte het een kompasnaald die naar het noorden wijst. Dat wil zeggen, het kan worden geïnterpreteerd als een leidend teken dat in de goede richting leidt. In de moderne context belichaamt elke kant van de klaver de eden van de verkenner: zich houden aan de wetten van de organisatie, te hulp schieten in moeilijke situaties, hun land dienen.

De ontwerpers hebben het lettertype Avenir Black enigszins aangepast om het aan te passen aan het huidige logo. Ze hebben de linkerkant van de horizontale lijn van de «t» verwijderd, zodat er ongeveer dezelfde afstand is tussen alle letters. Het gebruik van kleine letters helpt om de naam Girl Scout vriendelijk en betrouwbaar te maken.

Logo Girl Scout

De hoofdkleuren van de organisatie en haar symbolen zijn groen, wit en zwart. Bovendien moet groen noodzakelijkerwijs een felle tint hebben # 00AE58, wat een merk werd na het herontwerp in 2009.

Wat betekent het Girl Scout-logo?

Het Girl Scout-logo bestaat uit een gestileerde klaver en staat voor drie basisprincipes. De eerste is om te voldoen aan de scoutingregels. De tweede is om altijd anderen te helpen. De derde is om God en je land te dienen.

Wie ontwierp het Girl Scouts-logo?

Het eerste bijgewerkte logo is gemaakt door de beroemde graficus Saul Bass. Hij ontwikkelde het in 1978. De laatste herziening van het embleem vond plaats in 2010. De maker van de moderne versie is de studio Original Champions of Design.

Kun je het Girl Scout-logo gebruiken?

Je mag het Girl Scout logo gebruiken, maar alleen met toestemming van de directie en volgens de instructies. Hiervoor dient u een brief met de betreffende vraag te sturen naar het e-mailadres [email protected] of contact op te nemen met het dichtstbijzijnde kantoor van de organisatie.

Is er een padvindster?

Ja, deze organisatie bestaat. Het verscheen in 1912 in Savannah, Georgia en werd in 1950 geformaliseerd door het Amerikaanse Congres. De groep heeft nu meer dan 2,5 miljoen leden.