YMCA Logo

YMCA Logo

De YMCA is een internationale jongerenorganisatie die zich inzet voor de spirituele, mentale en fysieke ontwikkeling van jongeren. Ze verscheen in 1844 in Londen (Engeland) en heette aanvankelijk de Young Men’s Christian Association. De belangrijkste focus was de introductie van christelijke principes onder jongeren. Maar na verloop van tijd groeide het project uit tot een wereldwijde beweging die tot taak heeft jonge mannen op te leiden, sterk van geest en lichaam. Nu is het hoofdkantoor verhuisd naar een andere locatie — naar de stad Genève (Zwitserland). En de begunstigden van de huidige samenleving bevinden zich in 125 landen van de wereld. De auteur van het idee en de oprichter van de vereniging is Sir George Williams.

Betekenis en geschiedenis

YMCA Logo Geschiedenis

In feite zijn de oprichters van de YMCA niet slechts één persoon, maar een groep van elf leden. Ze werden geleid door George Williams, een stoffenhandelaar uit Londen. Hij en zijn naasten maakten zich zorgen over de ongezonde levensstijl van jongeren in de stedelijke omgeving en de industriële ontwikkeling. Ze maakten zich zorgen over de overvloed aan tavernes en het gebrek aan voorwaarden voor fysieke versterking.

Als gevolg hiervan kwam het specifieke concept naar voren tijdens de bijeenkomsten die Williams en zijn medewerkers hielden voor bijbellezen en gebed. En aangezien de leden van de gemeenschap ook zakenlieden waren, was het voor hen niet moeilijk om het idee in de praktijk over te brengen. De bijeenkomst die de basis legde voor de Young Men’s Christian Association vond plaats op 6 juni 1844. Van ambachtelijke training en fysieke versterking verschoof de organisatie geleidelijk naar het doceren en vervolgens publiceren. Ze richtte echter bedrijven op die verband houden met de gezondheidszorg, omdat ze al vele jaren in de medische wetenschap werkt. Ze legde ook de basis voor een aanzienlijk aantal hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten.

Deze dienst is momenteel betrokken bij de uitvoering van projecten en het verlenen van diensten op het gebied van jeugdontwikkeling. Ze biedt dus een grote lijst met activiteiten aan: liefdadigheidswerk, de promotie van christelijke canons, lessen over het beheersen van een breed scala aan vaardigheden, sport. Tegelijkertijd worden niet alleen de benaderingen van het lesgeven aan de jongere generatie verbeterd, maar ook de symbolen van de organisatie, zodat deze nauwkeurig voldoet aan de toegewezen taken. In totaal heeft de YMCA zeven wereldwijde emblemen en twee Britse logo-ontwerpen.

1881 — heden

YMCA Logo 1881-vandaag

Het originele logo, dat 26 jaar na de oprichting van de vereniging is aangenomen, bevat de belangrijkste kenmerken. Uiterlijk lijkt het op een rondel. Dit formulier werd door de meeste bedrijven en instellingen gebruikt en wordt daarom als klassiek beschouwd. De ronde postzegel bestaat uit vijf segmenten die zich op een brede strook bevinden. Ze vertegenwoordigen hetzelfde aantal continenten, waarvan de namen daar zijn opgeschreven: Amerika, Azië, Europa, Oceanië en Afrika. Daartussen op een witte achtergrond staan ​​miniatuur YMCA-monogrammen, gemaakt in verschillende talen.

In het midden staan ​​twee letters op elkaar. Dit zijn «X» (Chi) en «P» (Rho) — varianten van de naam Jezus Christus die in het vroege christendom werd gebruikt. Ze dienen als decor voor een opengeslagen boek — de Bijbel met vers 21 van Johannes XVII, nog steeds het motto van de organisatie. Door deze structuur staat Christus centraal in de beweging, de bron van eenheid, hoop en kracht. «World Alliance Of YMCA» staat boven het zegel, omdat dit embleem wordt gebruikt als onderdeel van de persoonlijke identiteit van de gelijknamige wereldwijde alliantie.

1891 — 1895

YMCA Logo 1891-1895

Luther H. Gulick, arts en hoofd lichamelijke opvoeding, stelde een vereenvoudigd logo voor. Het bestaat uit een omgekeerde rode gelijkbenige driehoek. Elke zijde symboliseert een bepaald aspect van een harmonieus ontwikkeld persoon, daarom staat er «LICHAAM», «GEEST» en «GEEST». Alle letters zijn wit, recht, gehakt en in hoofdletters.

1895 — 1896

YMCA Logo 1895-1896

In deze periode probeerde de organisatie het vorige logo te combineren met het debuut. Daarom is de rode driehoek ingeschreven in een witte ring die bestaat uit twee dunne lijnen. In het midden van de geometrische vorm is een zwarte achtergrond met een opengeslagen boek. De pagina’s dragen de naam «John» en de Arabische cijfers «17» en «21». De brede randen van de driehoek bevatten nog steeds de woorden BODY, MIND en SPIRIT. Alle centrale elementen zijn gesuperponeerd op grote X- en P-letters.

1896 — 1897

YMCA Logo 1896-1897

De ontwerpers hebben het logo vereenvoudigd door de zwarte kleur te verwijderen en dunnere contouren toe te voegen. Bovendien verscheen er nog een ring — een kleine, die de hoeken van de driehoek en alle vier de uiteinden van de poten «X» verbond. Deze cirkelvormige strook symboliseert liefde tussen mensen en eindeloze vriendschap. De rode driehoek heeft nu een dunne rand.

1897 — heden

YMCA Logo 1897-vandaag

Alle religieuze symbolen en opschriften zijn uit het logo verdwenen. Alleen het driehoekige frame blijft over. Daarbovenop plaatsten de ontwikkelaars een lange zwarte rechthoek met een afkorting voor de volledige naam van de organisatie.

1967 — heden

YMCA Logo 1967-vandaag

De Nationale Raad keurde het door de ontwerper van Chicago Illinois voorgestelde logo goed. Hij maakte het in opdracht van John Root, hoofd van de lokale YMCA. De vorm, structuur en inhoud van het logo zijn volledig veranderd. Het is een innovatief bord dat de moderne principes van de vereniging weerspiegelt, die simpelweg «Y» is gaan heten. Deze brief is als basis voor het logo genomen. De structuur is duidelijk terug te vinden in de contouren van geometrische figuren, ondanks het rode element aan de rechterkant. Dit is een legendarische driehoek die al sinds de oprichting van de organisatie wordt gebruikt. Zo verbond de ontwikkelaar verleden en heden.

2010 — heden

YMCA Logo 2010-vandaag

Een andere huidige versie bevat een kleine driehoek en een grote pijl die naar rechts wijst. Kortom, dit is de «Y»-styling. Het bepaalde lidwoord «de» staat voor de letter. Het is grotesk en staat in kleine letters. Vlakbij staat de naam van de YMCA, geschreven in dunne, gehakte letters.

Logo lettertype en kleuren

YMCA Logo

Na de uitbreiding van de invloed van de organisatie die de principes van het christendom promootte, zijn haar logo’s verschillende keren gewijzigd. Bovendien bestaan ​​er veel naast elkaar en zijn ze nog steeds relevant. Ze zijn verenigd door een driehoek, waarop eerder de fundamentele taken van de YMCA voor de opvoeding van de jongere generatie en voor de ontwikkeling van een perfect persoon waren geschreven.

Twee typen lettertypen worden voornamelijk gebruikt in de identiteit van de Young Men’s Christian Association — Cachet en Verdana. De eerste is een schreefloos lettertype gemaakt in 1997 door Dave Farey. De tweede is ontwikkeld door Matthew Carter.

Logo YMCA

Voorheen was het kenmerkende palet erg schaars en bestond het uit rood, zwart en wit. Nu is het divers en maakt het verschillende kleurencombinaties van de driehoek en pijl mogelijk. Volgens de bedrijfsrichtlijnen kunnen ze blauw, groen (smaragd), rood, geel of paars worden gekleurd. Zwart-wit zwart-wit is ook toegestaan.