Ace Hardware Logo

Ace Hardware Logo

Ace Hardware is een groep onafhankelijke bedrijven die onder hetzelfde merk opereren, gezamenlijk groothandel inkopen en samen producten promoten. Het netwerk omvat duizenden winkels die bouwmaterialen en apparatuur verkopen, evenals enkele tientallen distributiebedrijven. Ze zijn verspreid over de hele wereld. Het bedrijf werd in 1924 in Chicago opgericht door vier ondernemers die huishoudelijke artikelen verkochten. Het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in Oak Brook, IL.

Betekenis en geschiedenis

Ace Hardware Logo Geschiedenis

Co-op Ace Hardware was ooit een klein bedrijf van vier enthousiastelingen die besloten om samen te werken omdat het voor hen gemakkelijker was om samen deals te sluiten. Dit gebeurde kort voor de financiële crisis, maar de economische problemen in het land hielpen ondernemers alleen maar om een ​​gemeenschappelijk doel te ontwikkelen. In die tijd begonnen veel mensen bouwgereedschap en materialen te kopen om de reparatie zelf uit te voeren en geen geld uit te geven aan de diensten van ambachtslieden.

In 1927 kozen de partners de naam Ace Stores voor hun gezamenlijke bedrijf ter ere van de piloten die deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog. Het woord «ace» moet in dit geval worden begrepen als «master of air combat». Deze titel werd toegekend aan piloten die vijf of meer vijandelijke vliegtuigen neerschoten. Ze vierden elke overwinning door een aas in het vliegtuig af te beelden. Dus de term die in het Engels een kaartkleur aanduidt, ging geleidelijk over in het vocabulaire van gevechtsvliegers.

In 1928 opende het bedrijf eindelijk zijn eerste magazijn en drie jaar later veranderde de naam in de huidige naam: Ace Hardware Corporation. Twee jaar later breidde het netwerk zich uit tot 38 winkels. Ze waren onafhankelijk, maar werkten samen: ze kochten vooral gezamenlijk goederen in en evalueerden de kwaliteit ervan. In 1976 werden dealers eigenaar van de organisatie, terwijl de organisatie zelf werd omgevormd tot een coöperatie en verhuisde naar de stad waar nu het hoofdkantoor is gevestigd.

Momenteel bezit Ace Hardware tientallen van zijn eigen merken, en elk van hen heeft zijn eigen identiteit. Het bedrijf besteedt niet minder aandacht aan zijn eigen visuele identificatie. De bedrijvengroep zorgt ervoor dat elke winkel overeenkomt met één concept, ondergeschikt is aan een gemeenschappelijke branding. Logo’s zijn dan ook erg belangrijk in haar verhaal.

1929 — 1930

Ace Stores Logo 1929-1930

Aan het begin van Ace Stores ontwikkelden ontwerpers een embleem in de vorm van een rode cirkel met de woorden «ACE». Het woord bestond uit gekartelde witte letters en besloeg de gehele onderste helft van het grafische teken. Daarboven stond een afbeelding van een tweedekker — het belangrijkste vliegtuig van de Eerste Wereldoorlog. Het was schematisch: dunne witte lijnen schetsten alleen het silhouet.

1930 — 1931

Ace Stores Logo 1930-1931

Het logo, dat begin jaren dertig verscheen, was zwart-wit en bevatte veel tekst. Hierboven stond de naam van het bedrijf. Het werd van de rest van de inscripties gescheiden door een gedurfde horizontale streep met decoratieve ornamenten langs de randen. De tekeningen leken op twee gestileerde vleugels.

1931

Ace Stores Logo 1931

Het nieuwe symbool had de vorm van een chevron van een vliegenier, zoals op een pilotenjas. De centrale witte plaquette droeg de woorden «ACE STORES» in contrastrijke letters, en een klein vliegtuig was afgebeeld op het bord ernaast. Rechts en links schilderden de kunstenaars rode vleugels, samengesteld uit veren, als een vogel.

1931 — 1950

Ace Stores Logo 1931-1950

Na het herontwerp werd de belettering rood en werd de hele basis opnieuw geel geverfd. Dit maakte het mogelijk om de witte wolken nabij de staart van het vliegtuig te markeren. Ook het lettertype is veranderd: de ontwerpers lieten het contrast hoog, maar maakten het egaal en symmetrisch.

1950 — 1964

Ace Hardware Logo 1950-1964

De oude naam van het bedrijf werd vervangen door een nieuwe — Ace Hardware. Het nam dezelfde plaats in het centrum in. De lichtrode tint is verschoven naar een bordeauxrode tint. Bovendien gaven de ontwikkelaars het vliegtuig een compactere vorm, verhoogden ze de expressiviteit van de contouren en vervingen ze de witte kleur van de wolken door geel.

1964 — 1968

Ace Hardware Logo 1964-1968

De gele multi-gestructureerde vleugels zijn verwijderd. In plaats daarvan schilderden de kunstenaars vier rode strepen van verschillende groottes. Ze waren in oplopende volgorde gerangschikt: de kortste lijn stond onderaan en de langste bovenaan. Tegelijkertijd was het midden bedekt met een witte plaat in de vorm van een omgekeerd trapezium. Het bevatte een tweekleurige inscriptie: het rode woord «ACE» en het zwarte woord «HARDWARE». Beneden, in een groene driehoek, was een wit silhouet van een gevechtsvliegtuig te zien.

1968 — 1973

Ace Hardware Logo 1968-1973

In 1968 veranderden de verhoudingen van de elementen. Het grootste deel van het logo was een witte trapeziumvormige figuur. Hierdoor was het mogelijk om de naam van de coöperatie in twee regels te rangschikken. Bovendien is ook het lettertype van het woord «ACE» gewijzigd. De ontwerpers hebben een gelijkmatige verticale strook langs de binnenkant van de letter «C» getekend om de afronding te verwijderen. Tegelijkertijd verbreedden ze de rechterslag voor «A» en de linker voor «E». Alle kleuren behalve zwart en wit zijn gedempt.

1973 — 1987

Ace Hardware Logo 1973-1987

In 1973 verscheen er een grafisch symbool dat niet op de chevron van de piloot leek. Het zag er conceptueel uit omdat het uit twee diagonale lijnen bestond: breed rood en smal zwart. Ze liepen parallel en werden bovenaan precies horizontaal afgesneden. In de eerste strip stond het rode woord «ACE», en de tweede — het zwarte woord «HARDWARE».

1987 — heden

Ace Hardware Logo 1987

Het huidige logo van de coöperatie ontstond in 1987. De ontwerpers integreerden geometrische vormen direct in de belettering, waardoor de eerste letter «A» een combinatie werd van een driehoek en een trapezium aan de zijkant. De tussenruimte «C» is nu een halve cirkel omdat deze half gevuld is. Het zwarte woord «Hardware», zoals voorheen, bevindt zich onder de rode «ACE». Het is cursief geschreven zonder schreef, met alle tekens behalve «H» in kleine letters.

Logo lettertype en kleuren

Ace Hardware Logo

Het meest herkenbare deel van het logo is het woord “ACE”. De letters zijn erg symbolisch, aangezien «A» uit elementen bestaat die lijken op een speedline. Het brengt de energie van beweging over, die een connectie heeft met vliegtuigen. Dus allegorisch probeerden de ontwerpers het embleem te associëren met de naam van het bedrijf, zonder gevechtsjagers af te beelden. De activiteiten van Ace Hardware hebben immers eigenlijk niets met luchtvaart te maken — de winkelketen verkoopt bouwgereedschap en materialen. Trouwens, als je goed naar de letter «C» kijkt, kun je de kop van een spijker erin zien. Haar silhouet wordt gevormd door negatieve ruimte.

Door de aanwezigheid van bedrijfssymbolen kunnen alle ondernemingen als één systeem werken. Dit verhoogt hun populariteit en verhoogt de winst omdat klanten een vertrouwd merk meer vertrouwen.

Logo Ace Hardware

Omdat het logo alleen inscripties bevat, hebben de ontwerpers alle aandacht besteed aan het lettertype. Voor het woord «Hardware» kozen ze Franklin Gothic — geometrisch schreefloos cursief. Wat betreft enkele van de letters in «ACE», hun stijl is vergelijkbaar met Old Miami Beach Nights JNL — een schreefloze schreef met hoog contrast en uitgesproken asymmetrische lijnen. Toch is dit een individueel lettertype dat speciaal is ontworpen voor de coöp.

De kleur rood was oorspronkelijk aanwezig in de identiteit van het merk. De moderne versie gebruikt zijn heldere schaduw, bijna scharlaken. Het wordt traditioneel gecombineerd met wit en zwart.