Hotels.com Logo

Hotels.com Logo

Hotels.com is een van de grootste online bronnen voor het zoeken naar hotels. Officieel is het bedrijf dat eigenaar is van deze website opgericht in 1991 en heeft het hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika. Jaarlijks gebruiken meer dan 100 miljoen gebruikers over de hele wereld Hotels.com. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het platform samenwerkt met 300.000 hotels.

Betekenis en geschiedenis

Hotels.com Logo Geschiedenis

Wat is Hotels.com?

Allereerst is dit een site die informatie bevat over hotels uit meer dan 100 landen van de wereld. Letterlijk in een paar klikken krijgt de gebruiker gegevens over beschikbare kamers, prijzen en leefomstandigheden.

Al meer dan 30 jaar actief in de toeristische markt, slaagde het bedrijf erin om zijn logo vijf keer te veranderen. Desondanks zorgen beknoptheid en minimalisme in details ervoor dat het herkenbaar blijft voor de doelgroep. Dit is precies wat de online boekingsservice nodig heeft.

2002

Hotels.com Logo 2002

De eerste versie van het webresource-logo werd in 2002 geïntroduceerd. Het belangrijkste element was de naam van het platform, gemaakt in een klassiek vetgedrukt lettertype met kleine schreefloze letters. De paarse kleur is niet toevallig gekozen, omdat deze meteen in het oog springt van potentiële klanten.

Zinnen die rechtstreeks verband houden met het thema toerisme zijn toegevoegd in twee regels in paars en oranje onder de naam van de site. Er was een horizontale paarse lijn tussen deze lijnen. Met behulp van aanvullende mondelinge inscripties wees het bedrijf gebruikers op de diensten die het levert.

2002 — 2008

Hotels.com Logo 2002-2008

Vrijwel direct na de eerste versie van het logo werd een update geïntroduceerd. Het belangrijkste element daarin was ook de naam van de site, gemaakt in een klassiek vetgedrukt lettertype met kleine donkerrode letters. Ook werd onderaan de naam de slogan van het platform gepresenteerd, namelijk «De beste prijzen op de beste plaatsen. Gegarandeerd». Deze inscriptie is gemaakt in het zwart, met een klassiek schreefloos lettertype.

Rechts van de naam stond een afbeelding van een portier met twee koffers. Het embleem werd gemaakt in zwart-wit en moest duidelijk worden geassocieerd met potentiële klanten met hotels.

2008 — 2011

Hotels.com Logo 2008-2011

In 2008 verschenen de resultaten van een ander logo-redesign. Nu is de naam van het platform in een rode rechthoek met afgeronde hoeken geplaatst. De titel is in kleine, vette letters met een wit verloop. Een interessante oplossing houdt verband met het gebruik van de letter «o». Er gaan twee pijlen uit in de titel — één omhoog en de tweede omlaag. Zo zijn er associaties met de lift als een onmisbaar attribuut van een modern hotel.

2012 — 2018

Hotels.com Logo 2012-2018

In 2011 werd het meest unieke logo in de geschiedenis van Hotels.com geïntroduceerd. Het toont alleen de eerste letter «H» in een klassiek vet lettertype met afgeronde schreefloze letters. Tegelijkertijd werd, om het volume van dit symbool te creëren, een kleurenpalet gebruikt dat uit vele tinten bestond. Elke kleur in een nieuwe laag symboliseert een nieuwe plaats op de wereldkaart, evenals kansen die verschijnen voor «Hotels.com»-klanten.

2018 — heden

Hotels.com Logo 2018

Na zeven jaar de 3D-letter als logo van de online boekingsservice te hebben gebruikt, is besloten om het te vereenvoudigen. Het belangrijkste element was opnieuw de naam van het project, gemaakt in rood op een witte achtergrond. Speciale aandacht moet worden besteed aan de langwerpige randen in de letters «t» en «c», die het gevoel wekken dat deze karakters niet zijn geschreven, maar getekend. Alle letters zijn kleine letters behalve «H». Dit logo heeft een goed gekozen kleurenpalet waarmee de gebruiker gemakkelijk de naam van de bron kan lezen en hem kan motiveren om naar de hoofdpagina te gaan.

Logo lettertype en kleuren

Hotels.com Logo

De verbale naam van het merk is gemaakt in een klassiek schreefloos lettertype. Vereenvoudiging van het logo na de eerste versies, inclusief het verwijderen van slogans, maakte het beknopter en vriendelijker voor de klant.

Logo Hotels.com

De huidige versie van het logo gebruikt rood. In eerdere variaties gebruikte het bedrijf een meer divers kleurenpalet, waardoor associaties ontstonden met verschillende delen van de wereld, waardoor de doelgroep werd aangetrokken om te reizen en iets nieuws te leren kennen.