Excel Logo

Excel 365Excel 2016, 2019 Logo

Excel maakt deel uit van de Microsoft-software. Deze applicatie is ontwikkeld als een elektronische analoog van papieren spreadsheets die in de boekhouding worden gebruikt. Hiermee kunt u tijd besparen op handmatige herberekening, omdat het de resultaten van automatische berekeningen weergeeft volgens gespecificeerde formules. Hoewel het programma oorspronkelijk alleen voor financiële transacties is gemaakt, heeft het een brede toepassing gevonden waar lijsten in tabelvorm nodig zijn, omdat cellen naast getallen ook tekstlabels en grafische afbeeldingen kunnen bevatten.

Betekenis en geschiedenis

Excel Logo Geschiedenis

De verre voorganger van Excel is Microsoft Multiplan, uitgebracht in 1982. De ontwikkelaars hoopten dat het zou concurreren met Lotus 1-2-3 en Visicalc, die destijds populair waren, maar gebruikers ontmoetten Multiplan zonder enthousiasme. Daarom moest Microsoft drie jaar later een ander programma met een soortgelijk doel introduceren: Excel. Het kreeg een naam die zijn superioriteit ten opzichte van de Lotus 1-2-3 duidelijk maakte, omdat het woord «Excel» wordt gelezen als «XL» — een afkorting voor het Extra Large-formaat. Deze kleine woordspeling wordt gespeeld in tal van app-logo’s. Het waren er zeker tien, omdat de release van nieuwe versies van de software gepaard ging met een herontwerp van het icoon.

1985 — 1990

Excel 2.0 Logo 1985-1990

Het allereerste programma is ontworpen voor Macintosh-computers. Ze had een meercomponentensymbool met het opschrift «MICROSOFT EXCEL», onderstreept door twee horizontale lijnen — breed en smal. Voor de tekst is gekozen voor vet cursief sans-serif.

In de onderste helft was een reeks geometrische vormen die in de letters «X» en «L» gevouwen waren, waarbij de «L» eruitzag als de structurele delen van de «X». De ontwerpers combineerden drie paar symbolen door ze op elkaar te plaatsen. Het beeld op de achtergrond bestond uit ver uit elkaar liggende stippen. De tekening in het midden was duidelijker, omdat daarin de inspringing tussen de punten kleiner werd. Het bovenste element is volledig zwart geverfd.

Hetzelfde logo werd gebruikt voor de volgende versie van Excel, gemaakt in 1987 voor het Windows-systeem.

1990 — 1994

Excel 3.0 Logo 1990-1994

In 1990 werd Microsoft Excel 3.0 uitgebracht. Het opstartscherm van het programma vertoonde een nieuw visueel teken in de vorm van het opschrift «XL», dat uit twee driedimensionale blokken bestond. De grijze hoek vertegenwoordigde tegelijkertijd de letter «L» en de helft van de «X». Het werd doorkruist door de tweede diagonaal «X» — een blauw parallellepipedum. Alle zichtbare randen waren zwart. De basis was gestreept met grijze horizontale lijnen. Bovenaan stond het woord «Microsoft», geschreven in een korrelig schreefloos lettertype.

1994 — 1995

Excel 5.0 Logo 1994-1995

Het Excel 5.0-logo had geen label omdat het als pictogram op het Windows-bureaublad werd gebruikt. De ontwerpers hielden het patroon als «XL», maar presenteerden het in de vorm van een vereenvoudigde pixelart. De zijvlakken van de blokken zijn donker geworden. Op de achtergrond verscheen een schematische afbeelding van een tafel, die de programma-interface symboliseerde. Het was een wit laken met een zwarte rand en een donkergrijze schaduw. Binnenin was een raster van cellen in rijen en kolommen. Er waren paarse strepen in de bovenhoeken, die de titels leken te vervangen.

1995 — 1999

Excel 95, 97 Logo 1995-1999

Met de release van Excel 95 is het pictogram opnieuw ontworpen. De kunstenaars maakten het «XL»-symbool tweedimensionaal en kleurden het opnieuw blauw, met behoud van de zwarte omtrek. Het letterelement is verkleind en verplaatst naar de linkerbovenhoek. Het grootste deel van de ruimte werd ingenomen door een schematische tafel in de vorm van een diamant. Het was in lijnen getekend en bevatte een driekleurengrafiek met drie kolommen: donkerroze, blauw en rood. Hetzelfde pictogram werd gebruikt voor Excel 97.

1999 — 2003

Excel 2000, 2002 Logo 1999-2003

Excel 2000 zette nieuwe ontwerpnormen. De interface heeft een modern ontwerp gekregen en het logo is opnieuw ontworpen in overeenstemming met modieus minimalisme. Het bedrijfssymbool bevatte het al bekende monogram van de letters «XL», maar werd helemaal groen. De individuele contouren van de blokken zijn verdwenen. Het was alleen mogelijk om de twee delen van het ontwerp te onderscheiden door de witte lijn die zich langs de diagonaal uitstrekte en door de uitstekende onderrand van de hoek. Als basis werd een wit vierkant in een gedurfd donkergroen kader gebruikt.

2003 — 2007

Excel 2003 Logo 2003-2007

In 2003 verscheen een versie van de applicatie met een 3D-logo. De ontwerpers voegden veel nieuwe contouren toe en combineerden verschillende tinten groen om het beeld er driedimensionaal uit te laten zien. De vorm van het monogram is iets veranderd. De witte basis werd lichtgrijs en er verschenen kleine driehoekjes op de hoeken van het buitenste frame. Het verloop versterkte de driedimensionaliteit van het embleem.

2007 — 2010

Excel 2007 Logo 2007-2010

Het Excel 2007-pictogram verschilde van eerdere versies in een complexere structuur. Op de voorgrond was een wit laken, dat boven het oppervlak was geheven en een grijze schaduw wierp. Het kenmerkte het «XL» monogram met een donkergroene diagonaal en een lichtgroene hoek. De rest van de ruimte (onder- en rechterkant) werd ingenomen door vijf rechthoeken. Ze waren ook groen en ze gebruikten een duidelijk verloop.

Achter het laken zat een soort geometrische figuur — misschien een vierkant met een afgeronde hoek. Het meeste was verborgen, maar je kon de dubbele groen-witte rand en de grijze bovenkant zien.

2010 – 2013

Excel 2010 Logo 2010-2013

Na verfijning werden de diagonale delen van het monogram smal en langwerpig. De onderste band daarentegen werd korter. Voor beide elementen werd een radiale gradiënt gebruikt, en elk had zijn eigen. Het witte laken werd in het asymmetrische vierkant geplaatst dat voorheen op de achtergrond stond. De achtergrond was verdeeld in twee kleurblokken met verschillende tinten lichtgroen.

2013 — 2019

Excel 2013, 2016, 2019 Logo 2013-2019

Voor de volgende versies van Excel (vanaf 2013) is een gemeenschappelijk logo gemaakt. Het onderscheidde zich door een tweedimensionaal ontwerp, dat werd bereikt door de afwezigheid van een verloop. Het zag eruit als een opengeslagen boek met een donkergroene kaft en een in vakjes verdeeld vel papier. Het monogram werd vervangen door een enkele letter «X» in het wit. Ze was op een geïmproviseerde «cover» in de vorm van een trapezium.

2019 – heden

Excel 365Excel 2016, 2019 Logo 2019

Als onderdeel van de wereldwijde rebranding van Office 365-programma’s heeft Excel een nieuw pictogram dat de algemene ontwerpnormen volgt. De belangrijkste elementen zijn twee vierhoeken met afgeronde randen. Op de achtergrond is een grote verticale rechthoek. Het is verdeeld in zes kleurblokken, die verschillende tinten groen vertegenwoordigen. Het wordt gedeeltelijk bedekt door een tweede geometrische figuur — een vierkant met een witte letter «X» in het midden.

Logo lettertype en kleuren

Excel Logo

Voorheen was het belangrijkste symbool van Excel een monogram van de gecombineerde letters «X» en «L». Deze afkorting verwees naar het feit dat Microsoft Spreadsheets superieur waren aan vergelijkbare programma’s van concurrenten. De hint van «L» verdween toen de app populair genoeg werd om zijn superioriteit niet te bewijzen met visuele branding. De tabelafbeelding is ook verwijderd en vervangen door een abstracte combinatie van quads. Er wordt vanuit gegaan dat gebruikers al bekend zijn met Excel en weten waar het voor dient, dus het is niet nodig om traditionele kolommen met cellen op het logo te plaatsen.

Logo Excel

De letter «X» is vetgedrukt zonder schreef. Hoogstwaarschijnlijk is dit Segoe, dat Microsoft sinds 2012 gebruikt. Groen van verschillende tinten werd als hoofdkleur gekozen. In het nieuwste Excel-logo ligt het dichter bij de turquoise schaal.