Black Lives Matter Logo

Black Lives Matter Logo

Black Lives Matter is een wereldwijde beweging die wordt ondersteund door vele organisaties, groepen mensen en individuen. In feite is dit zowel de naam als de slogan, en zelfs een politieke eis. Het proces is niet gelokaliseerd — het is internationaal van aard, hoewel het in de Verenigde Staten is ontstaan ​​als een meningsverschil met de vrijspraak tegen George Zimmerman, die begin 2012 de Afro-Amerikaanse tiener Trayvon Martin neerschoot. De oppositie begon in de zomer van 2013 en werd gesteund door de hashtag #BlackLivesMatter, die het motto werd tegen geweld en racisme. Het is in het bijzonder bedoeld om zwarten te ondersteunen.

Betekenis en geschiedenis

Black Lives Matter Logo Geschiedenis

Uitingen van onvrede over het politieoptreden en straffeloosheid sloegen aanvankelijk over in lokale protesten. Maar met elk nieuw geval van gewelddadige dood van vertegenwoordigers van het donkere ras, kreeg het een steeds grootschaliger karakter en ging het verder dan één straat — het bedekte steden. Een ander deel van de protestredenen werd bijvoorbeeld toegevoegd na de dood van Michael Brown uit Ferguson, Missouri en Eric Garner uit New York, die ook tragisch stierf als gevolg van wangedrag van de politie.

Toen werd het proces wijdverbreid en werd het een protest tegen alle doden van Afro-Amerikanen die het leven lieten door toedoen van de politie, ongeacht waar en wanneer het gebeurde. De actie werd zo invloedrijk en relevant dat in 2015 activisten van de protestbeweging deelnamen aan de presidentsverkiezingen van 2016.

Een aantal vertegenwoordigers van de actie (Opal Tometi, Patrisse Cullors, Alicia Garza) hebben een hashtag ontwikkeld, die een wereldwijd embleem is geworden, en deze bij de massa gelanceerd. Ze breidden het lokale project uit naar het nationale niveau en creëerden in 2014-2016 meer dan 30 lokale afdelingen. Het waren deze mensen die van Black Lives Matter een gedecentraliseerd protest maakten, een netwerk van activisten zonder formele hiërarchie.

Een nieuwe golf van verontwaardiging en brede erkenning van het logo kwam in 2020, toen een ander geval van geweld werd geregistreerd — de moord op George Floyd door politieagent Derek Chauvin uit Minneapolis. Vervolgens namen volgens verschillende schattingen 15 miljoen tot 26 miljoen mensen deel aan protesten tegen het pesten van zwarten. De beweging stelt nu veel eisen en vertegenwoordigt een groot aantal standpunten, maar ze hebben allemaal betrekking op de hervorming van het strafrecht en justitie voor rassenrechtvaardigheid. Wat hen verenigt, is een opvallend protestlogo afgeleid van een hashtag. Het bestaat momenteel in verschillende versies.

Black Lives Matter Logo

Het originele logo bestaat uit een felgeel vierkant waarop in drie regels de proclamatie “Black Lives Matter” is geschreven. Rijen zijn links uitgelijnd om de woorden beter leesbaar te maken, aangezien Engelse tekst volgens de grammaticaregels van links naar rechts wordt gelezen. De bovenste inscriptie is gemaakt in zwarte letters, de middelste — in wit op een zwarte rechthoek (het werd gebruikt om het contrast te vergroten). Het lettertype is gelijkmatig, gehakt, strikt, met symbolen hoog uitgeschoven. Tegelijkertijd is de ruimte tussen de letters minimaal, wat de leesbaarheid van de oproep niet beïnvloedt. Integendeel, dankzij de neongele kleur springen woorden meteen in het oog.

Er is een andere versie van het tekstlogo. Het is gemaakt in zwart-wit om de eenheid van de zwart-witte mensen te benadrukken. Het is gebaseerd op een rechthoek met gladde randen en duidelijke hoeken. In het midden (hier wordt geen linkeruitlijning gebruikt) staat het bekende vraagmotto gecreëerd en verspreid door Opal Tometi, Patrisse Cullors en Alicia Garza. Het beslaat ook drie regels: bovenaan staat een wit woord «Black», in het midden — zwart «Lives» op een lichte smalle rechthoek, onderaan — wit «Matter». Het lettertype wordt in dit geval anders genomen: gehurkt, breed, schreefloos. Maar de brieven liggen ook dicht bij elkaar, wat de solidariteit van de demonstranten aantoont.

De derde versie van het logo is een spiegelbeeld van de tekst uit het eerste logo. Daarop is het woord «Black» wit geverfd en op een zwarte achtergrond geplaatst, zoals het onderste opschrift «Matter». De centrale plaats wordt ingenomen door het woord «Lives». Het is helemaal zwart en staat op een witte streep. De tekst zit in een dun wit kader.

Naast verbale uiting van protest gebruikt de wereldbeweging een getekend teken. Dit is een opgeheven linkerhand, die tot een strakke vuist is gebald. Het symboliseert veel: eenheid, dreiging, waarschuwing, signaal tot actie. De afbeelding is in zwart met een witte achtergrond. Hieronder staat in kleine letters de slogan «Black Lives Matter». Er is één regel nodig. De vuist is getekend in een geometrische stijl, zoals blijkt uit de rechte lijnen, heldere hoeken, rechthoeken en trapeziums waaruit hij is samengesteld.

Logo lettertype en kleuren

Logo Black Lives Matter

Het creatieve team van reclamestudio DDB San Francisco heeft van «Black Lives Matter» het officiële lettertype gemaakt. Het was gebaseerd op een grotesk lettertype genaamd Anton — vet, zelfs, met rechte hoeken. Het is gekozen omdat het lijkt op Impact en gratis is.

Het kleurenpalet van het uurwerk is monochroom. In het eerste geval bestaat het uit geel en zwart, in alle andere — uit wit en zwart, als een weerspiegeling van de eenheid tussen vertegenwoordigers van verschillende rassen.