GardaWorld Logo

Gardaworld Logo

Sinds 1995 zijn de servicemedewerkers van GardaWorld verantwoordelijk voor de beveiliging van klanten en bieden ze uitgebreide oplossingen om mensen en activa te beschermen. Dit is een elitebedrijf met ervaren bewakers, mobiele patrouilles, K9-eenheden en officiersbeschermingsteams. Ze houdt zich bezig met GPS-tracking, houdt zich bezig met brandbeveiligingskwesties, voorkomt fraude en verlies in magazijnen, bewaakt de werking van luchthavens en zorgt voor orde bij massa-evenementen. Daarnaast installeert de organisatie videobewakings-, alarm-, toegangscontrole- en contactloze temperatuurcontrolesystemen. Gespecialiseerde diensten zijn onder meer verkeersmanagement, integraal facility management (van schoonmaken tot bloemen water geven) en 24/7 reisbegeleiding.

Betekenis en geschiedenis

Logo Gardaworld

Tot de klanten van GardaWorld behoren Afrikaanse ambassades, oliemaatschappijen in het Midden-Oosten, Canadese luchthavens, Amerikaanse financiële instellingen, Fortune 500-bedrijven en personen die om hun veiligheid geven. Het bedrijf biedt niet alleen 100% bescherming van mensen en eigendommen, maar biedt ook uitgebreide oplossingen voor cashmanagement, bewaakt de status van geldautomaten en zorgt voor de veiligheid van kostbaarheden. Daarom wordt het GardaWorld-logo alleen geassocieerd met betrouwbaarheid en stabiliteit.

De visuele badge van de service bevat de naam van de service vetgedrukt, schreefloos en in hoofdletters. De ene helft van het woord («GARDA») is rood en de andere helft («WORLD») is grijs, met de aangrenzende letters «A» en «W» die een diagonale lijn delen. Het lijkt alsof «A» «W» overlapt.

Decoratieve letters vormen het middelpunt van het GardaWorld-zegel. Het loopt over twee concentrische cirkels en verdeelt ze in vier halve cirkels, of liever halve bogen, omdat alleen de grijze contouren zichtbaar zijn. De cirkels zelf versmelten met de witte basis achter de tekst. In het bovenste veld, gevormd door een gebogen frame, staat de uitdrukking «INTEGRITY TRUST». Onderaan, in een omgekeerde boog, staat het vervolg van het motto: «WAAKZAAM RESPECT». En in de centrale cirkel staat een leeuw die als een heraldisch dier op zijn achterpoten staat.

De leeuw op het zegel symboliseert de leidende positie van het bedrijf, de wens om klanten onder alle omstandigheden te beschermen. Dit is de personificatie van de vastberadenheid en moed van de specialisten van het personeel van de dienst. Het roofdier is behoorlijk realistisch getekend, hoewel het silhouet wordt gevormd door vloeiende grijze lijnen. Hij heft zijn voorpoten omhoog, die op een heraldische leeuw lijken. Het wapen, dat lijkt op het dier uit het embleem van GardaWorld, is de belichaming van vrijgevigheid, moed en kracht.

Logo lettertype en kleuren

Gardaworld Logo

De typografie is zo gekozen dat de tekst er indrukwekkend en monolithisch uitziet. Alle letters zijn groot, vet en schreefloos, en de afstand ertussen is erg smal. Het lettertype zou standaard genoemd kunnen worden als de driehoekige inkeping in de horizontale «A»-lijn er niet was. Wat betreft de tekst langs de randen van het zegel, deze gebruikt de traditionele groteske met gelijkmatig verdikte lijnen.

Het enige opvallende element van beide versies van het logo is de eerste helft van de bedrijfsnaam: «GARDA». Het is geschilderd in rijk rood. De rest van de onderdelen, inclusief de inscripties en de afbeelding van een leeuw, zijn donkergrijs. De basis is volledig wit.