Flash Logo

Flash Logo

Flash is de superheldennaam van verschillende personages die op verschillende momenten in strips zijn verschenen bij de Amerikaanse uitgever DC Comics. De allereerste hiervan heette Jason Peter «Jay» Garrick. Hij maakte zijn debuut in 1940 in Flash Comics #1. Het werd uitgevonden door schrijver Gardner Fox en op papier geportretteerd door scenarioschrijver en cartoonist Harry Lampert.

Betekenis en geschiedenis

Logo Flash

Het Flash-embleem weerspiegelt het vermogen van een superheld, net zoals het vleermuissymbool verwijst naar de Batman-afbeelding. De bliksemschicht symboliseert het vermogen van het personage om bliksemsnelheid te ontwikkelen. Zijn bovenmenselijke reflexen en superluminale beweging zijn in tegenspraak met de bestaande natuurwetten.

Onder het pseudoniem Flash zaten vier mensen ondergedoken. De eerste is Jay Garrick, een student die superkrachten verwierf tijdens het werken in een lab. Hij droeg geen masker omdat hij zich snel en onopgemerkt kon bewegen. Dit personage droeg een rood shirt met een eenvoudige gele rits.

De volgende Flash is politieagent Bartholomew Henry «Barry» Allen. Hij werd een superheld in 1956 en verdween in 1985. Zijn embleem zag eruit als een gele bliksemschicht in een witte cirkel.

In het decembernummer van 1959 had de tweede Flash een assistent, zijn neef Wallace Rudolph «Wally» West. Na de dood van Barry Allen nam hij het pseudoniem en het kostuum van zijn mentor aan. Zo is de bliksemschicht vrijwel onveranderd gebleven.

De vierde Flash verscheen voor het eerst op de pagina’s van de strip in 1994, maar heette oorspronkelijk Impulse. Het was Bartholomew «Bart» Allen II, die superkrachten erfde van zijn grootvader Barry Allen. Toen hij opgroeide, trad hij in de voetsporen van beroemde familieleden en werd hij ook Flash.

Alle vier de tekens zijn verenigd door één embleem, alleen in de eerste was het niet in een cirkel geplaatst. Bliksemsymbolen sierden ook de kostuums van episodische Flash uit de toekomst en alternatieve realiteiten. Er waren veel varianten van hetzelfde logo: het aantal ritsbochten, de kleur, vorm en grootte varieerde. In de meeste gevallen ging de zigzag buiten de cirkel.

De moderne versie heeft een dunne gouden rand aan de rand van de cirkel, hoewel er versies met een zwarte ring bestaan. Soms wordt de badge in een rode rechthoek geplaatst die overeenkomt met de kleur van het pak. Er zijn 3D-bliksemschichten met een verloop. Meestal is de cirkel wit, maar bordeaux wordt ook gevonden.

Het bliksemsymbool vat perfect de essentie van de superkrachten van Flash samen. Het is een grafische weergave van de uitdrukking «bliksemsnelheid» die het iconische DC Comics-personage kenmerkt. Het logo-formaat veranderde net zo vaak als het Flash-alter ego. De variant, die het meest lijkt op de moderne, verscheen voor het eerst in Showcase #4 in 1956. Daarvoor ontbrak de cirkel: Jay Garrick had een zigzag direct op het rode pak.

Logo lettertype en kleuren

Flash Logo

Er zijn geen inscripties en letters op het superheldenembleem — alleen bliksem. Wat betreft het gebruikelijke woordmerk «FLASH», dat in strips en op covers is gebruikt, is het altijd geschreven in een aangepast lettertype met gestileerde letters.

Het kleurenpalet is instabiel: de zigzag is geel, oranje of goud met een verloop. De achtergrondcirkel is vaak wit, hoewel rood ook acceptabel is. Soms wordt het in een ring geplaatst die dezelfde kleur heeft als de bliksem. Dit element kan echter zwart zijn of helemaal ontbreken.