Vernieuwd Mondriaan Fonds wordt efficiënter

Mondriaan Fonds Logo

Het Nederlandse Mondriaan Fonds promoot haar aanbod al sinds de oprichting. In de loop der jaren heeft het merk zich niet alleen gevestigd als een effectieve financiële structuur, maar is het ook de belangrijkste drijvende kracht geworden voor de ontwikkeling van beeldende kunst, het behoud en de promotie van deze richting in Nederland. Het bedrijf geeft financiële steun aan projecten en programma’s gericht op de ontwikkeling van nationale kunst, kunstenaars en platforms op dit gebied, uitgevers en vertegenwoordigingen, musea en instellingen die zich met hun activiteiten richten op het behoud van cultureel erfgoed. Naast het verstrekken van de nodige financiële steun, organiseert het merk verschillende evenementen op dit gebied — tentoonstellingen, flashmobs, wedstrijden. Bijzonder effectief werkt het ontwikkelde stelsel van garantstellingen, met behulp waarvan het Mondriaan Fonds zowel organisaties als kunstenaars zelf, jong talent, helpt hun plannen te realiseren.

Mondriaan Fonds Nieuw Logo

Om de visuele ondersteuning van zijn capaciteiten en nieuwe aanbiedingen te versterken, voerde het bedrijf een rebranding door, die enkele maanden werd voorbereid. Bij het maken van de nieuwe visualisatie is rekening gehouden met het grote aantal verschillen tussen fondsaanvragers. De nieuwe merkstrategie vereiste het humaniseren van alle elementen van visualisatie, hetgeen tot uiting kwam in de identiteit, die gericht was op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze organisatie. De update was het begin van een doordacht plan om de organisatie te positioneren. Reflectie van nauwe en betekenisvolle interactie tussen medewerkers en klanten is slechts een van de punten geworden. Dankzij de nieuwe visualisatie is er daadwerkelijk een interne cultuur van het bedrijf gecreëerd, waardoor het menselijk potentieel de beloften die het merk aan zijn directe publiek heeft gedaan, effectief kan waarmaken. De ontwikkelde stijl werd de inspirator van bepaald gedrag, zowel op management- als op werknemersniveau.

Logo Mondriaan Fonds

De basis van de nieuwe visualisatie was het logo, dat in een vernieuwde versie verscheen. Het merkteken in de vorm van de eerste letter van de bedrijfsnaam — «M» heeft een onverwachte visuele interpretatie gekregen, met een centraal element met een vloeiende curve. Het verlangen naar eenvoud en het creëren van een comfortabele visuele ruimte met een minimale belasting wordt weerspiegeld in deze nieuwe vorm, die de volledige diepte van de gecreëerde identiteit weerspiegelt. De vorming van de algehele harmonie van de gehele compositie was gebaseerd op de regels van symmetrie van de constructie. Onder het bord staat de volledige naam van het merk in kleine letters, type Neue Plak SemiBold van Monotype. Plaatsing van een woordsymbool in 2 regels met een gecentreerde beat en de helderheid van de afbeelding van elke letter zorgen voor een gemakkelijke leesbaarheid van de tekst. Om de aantrekkelijkheid en het gemak van onthouden te vergroten, zijn alle elementen van het logotype gemaakt in een felrode tint, die een bedrijfskleur is geworden, die de belangrijkste kenmerken van de stijl en visuele weerspiegeling van het merk vormt.

Mondriaan Fonds Voor en Na Logo (Geschiedenis)