Copyright Logo

  Copyright Logo

  Vrijwel alle makers van werken worden bij publicatie automatisch eigenaar van intellectueel eigendom als ze woonachtig zijn in een van de 179 landen die onder de Berner Conventie vallen. Om dit te doen, hoeven ze niets te registreren en ondergaan ze complexe bureaucratische procedures. Nationale registratie is echter vereist om het auteursrecht te bewijzen.

  Betekenis en geschiedenis

  Logo Copyright

  Wat is auteursrecht?

  Copyright is een copyrightsymbool met een beschermingsfunctie. Het is bedoeld om producten met intellectueel eigendom aan te duiden. Het merkteken wordt gevormd uit de eerste letter van het woord “copyright”, omgeven door een ring.

  Copyright wordt gebruikt om de immateriële creaties van het intellect te beschermen. De eigenaren zijn vrij om hun creatieve werk te reproduceren en te kopiëren – meestal voor een beperkte periode. De duur van het auteursrecht hangt af van de levensduur van de persoon die het werk heeft gemaakt en verstrijkt enkele decennia na zijn overlijden.

  De copyrightvermelding gebruikt een speciaal symbool dat eruitziet als een grote “C” in een ring. Tot 1989 was dit merkteken verplicht: de Amerikaanse wet verplichtte de houders van auteursrechten om het naast intellectueel eigendom aan te brengen, met vermelding van het jaar waarin het werk op de materiële drager is opgenomen en de naam van de auteur.

  De Berner Conventie werd in 1989 aangenomen. Het stond het gebruik van © alleen toe naar believen, omdat de makers van intellectueel eigendom automatisch copyright begonnen te ontvangen. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat de aanwezigheid van een “C” in de cirkel helpt om de aangerichte schade te bewijzen als de zaak voor de rechter komt.

  Het originele symbool werd in 1952 geïntroduceerd na de goedkeuring van de Universele Auteursrechtconventie. Het bestond echter al eerder: het ©-teken werd voor het eerst genoemd in de Auteurswet van 1909. Tot 1909 stonden auteursrechthouders alleen het woord “Copyright” of de verkorte versie ervan “Copr.” toe. De kunstenaars hielden niet van deze eis: ze wilden hun naam op de foto vermelden zonder onnodige tekst. De regering deed concessies aan hen en stond hen toe de lange inscripties te vervangen door een hoofdletter “C” in de ring.

  Het Copyright-merk kan geen volwaardig embleem worden genoemd omdat het een juridische functie vervult en niet toebehoort aan een bepaalde organisatie. Kortom, het is een afkorting voor “Copyright” geplaatst in een witte cirkel met een zwarte omtrek. Om het te reproduceren, is er een speciaal teken met de unicode U + 00A9. Soms wordt © tussen haakjes vervangen door een simpele “C”. Deze optie (C) is ontstaan ​​doordat er geen bijbehorend bordje op de typemachines stond. Alternatieve versies met opschriften zijn ook toegestaan: afkorting “Copr.” of het woord “Copyright” zonder afkortingen.

  Logo lettertype en kleuren

  Copyright Logo

  De letter “C” in de klassieke versie is vetgedrukt, met een hoofdletter en heeft geen schreven. Het lijkt op een open ring en is even dik als de breedte van het ronde frame. Het Unicode Copyright-symbool (U + 00A9) ziet er echter heel anders uit: er staat een lange schreef aan het bovenste uiteinde van de “C”, en de boogvormige lijn loopt aan beide zijden taps toe. Als zodanig ziet de letter eruit als de hoofdletter “C” in Times New Roman.

  Het copyrightmerk is meestal zwart, met elementen op een witte achtergrond. Maar als je bedenkt dat het in verschillende visuele contexten wordt gebruikt, kan de kleur willekeurig veranderen. Er zijn geen regels die het palet beperken. Het belangrijkste is dat het © symbool duidelijk zichtbaar is.