Bijgewerkt The Wildlife Trusts — het bewaken van de natuurlijke wereld van het VK

The Wildlife Trusts Logo

De natuurlijke wereld is direct afhankelijk van de rationaliteit van de menselijke activiteit. Tegenwoordig ervaart hij enorme problemen, in verval, ook in een van de leidende landen — Groot-Brittannië. Om effectieve hulp te bieden in de strijd tegen klimaat- en milieunoodsituaties, werd in 1912 de Royal Society of Wildlife Trusts (RSWT) opgericht, die nu bestaat uit 46 stichtingen. Ze hebben nu de leiding over meer dan 2.300 reserves. De Society is een charitatieve en onafhankelijke organisatie en fungeert als een overkoepelende structuur voor haar lidorganisaties. De beschermheilige van de stichting is Charles, Prins van Wales. Het merk kreeg zijn huidige naam in 2002, toen het dassensymbool, dat nog steeds geldig is, werd aangenomen als een gemeenschappelijk symbool voor het hele identiteitssysteem van de fondsen van deze groep. Vanwege de noodzaak om met de tijd mee te gaan, heeft het merk zijn identiteit herzien en opnieuw ontworpen om aan de moderne eisen te voldoen, waarbij alle veranderingen die erin hebben plaatsgevonden, worden weerspiegeld.

The Wildlife Trusts Nieuw Logo

De nieuwe identiteit werd gepresenteerd rekening houdend met veranderingen in de strategie en expansie van het merk, de doelstellingen die ervoor werden gesteld, waaronder het herstel van een derde van de land- en wateroppervlakten van het VK tegen 2030. De rebranding was gebaseerd op het principe van minimalisme, wat tot uiting kwam in de vorming van een nieuw logo. Het is een afbeelding van een das in een druppelvormige figuur gevuld met zwart. Het gezicht van de das wordt gevormd door contouren te maken vanuit de negatieve ruimte. Het behoud van dit symbool zorgde ervoor dat het merk gemakkelijk herkenbaar was, zelfs in de bijgewerkte versie. Tegelijkertijd toonden de ontwerpers, terwijl ze een nieuwe identiteit vormden, een nauwe band met de diepe geschiedenis van het merk.

Logo The Wildlife Trusts

Het logo bestaat ook uit tekstuele informatie — de naam van het fonds, gemaakt met Univers- en Sabon-lettertypen. De keuze viel op hen vanwege de duidelijkheid van uitvoering, duidelijkheid en gebruiksgemak. Univers light /roman/ — Vet en afgerond werd gebruikt voor koppen en koppen. Gewone of universele Sabon zorgde voor een hoogwaardige visualisatie van de hoofdtekst, het gemak om deze zelfs op kleine schaal te lezen. Consistente uitvoering van typografische elementen draagt ​​bij aan de publieke erkenning van de fondsen die deel uitmaken van de groep en hun collectieve identiteit.

The Wildlife Trusts Voor en Na Logo (Geschiedenis)

Het kleurenpalet van het merk omvat de belangrijkste tonen die kenmerkend zijn voor de natuur — zee en land. De kleuren die in de identiteit van 2000 werden aangenomen, werden als basis genomen. Ze zijn gemoderniseerd, krijgen helderheid en sappigheid, die zeer effectief worden overgebracht met behulp van moderne digitale technologieën en typografisch drukwerk als processcheiding (CMYK) op promotiemateriaal.