Nieuw merkimago Canada Water

Canada Water Logo

Aan de zuidoostkant van Londen staat een beroemde fabriek met dokken, die rijk is aan geschiedenis en persoonlijkheden. Deze plaats is ook interessant omdat de krachten van de Canadese Watergemeenschap geconcentreerd zijn op 53 hectare van haar grondgebied, dat zich bezighoudt met een groot aantal projecten om de huisvestingsomstandigheden te herstellen. Dus het masterplan, dat in 2019 door British Land is ontwikkeld, biedt de mogelijkheid om in 3.000 nieuwe huizen te wonen, te werken op een enorm gebied (2 miljoen vierkante voet banen), te handelen op een oppervlakte van 1 miljoen vierkante voet . voeten, en nog veel meer plaatsen voor recreatie, amusement, openbare verkooppunten.

 

Canada Water Nieuw LogoDit is geen typische Londense naam van de plaats die werd gegeven ter ere van het beschermde gebied van een zoetwatermeer, gevormd als gevolg van de herverdeling van het voormalige Canada Dock in Port of London. Volgens het plan zal het gerenoveerde stadscentrum zich in het hart van Londen bevinden, daarom is een nieuw imago en merk nodig, dat vervolgens is ontwikkeld door Londense designmeesters — DixonBaxi.

Logo Canada Water

Wat dit merk onderscheidt, is de rijkdom en gelaagdheid van de omgeving en de verbinding met de natuur van Londen zelf. De rebranding-auteurs wijzen op het expressionisme, dat een sleutelbegrip was bij de creatie van het logo. Uiteindelijk hebben we besloten om een ​​logo te maken dat de verbinding tussen mens en natuur, stad en wildlife zou benadrukken. Visuele «gebaren» van letters geven de continuïteit van elementen aan, kruisende levens, ervaringen, werkprocessen.

Met het opleggen van het symbool toonden de ontwerpers de herontwikkeling van het Canada Water-gebied, de loop van zijn leven in de nabijheid van andere wijken. De drie belangrijkste concepten — flow, coherentie, gestructureerdheid — zijn waar het nieuwe logo op is gebaseerd. Ze geven volledig de geest van het gebied en het actieve actieve leven van het gebied weer.

Canada Water Before and After Logo (geschiedenis)

Wat het lettertype betreft, de Karelia van Monokrom heeft uitstekend werk geleverd door scherpte, fluctuatie en beweging aan te tonen, zoals water zelf. Bijbehorende letters A en W spreken van een nauwe samenwerking tussen natuur en stedelijke landschappen, die de essentie van het merk Canada Water zelf weerspiegelt.