Milieubeweging – Logo van American Forests bijgewerkt

  American Forests Logo


  American Forests heeft zijn nieuwe logo aan het publiek onthuld als een showcase voor de transformatie van de organisatie en de vorming van een krachtige nieuwe visuele identiteit. American Forests zet zich in voor de zorg voor het milieu, natuurbehoud en herbebossing in de hele VS. Als de longen van de planeet helpen de belangrijkste bodembeschermers tegen boscorrosie de klimaatverandering te vertragen en tegelijkertijd een gezond gezicht op aarde te behouden. Hun bescherming en herstel is de belangrijkste en belangrijke taak van de organisatie, die effectief wordt overgebracht door de nieuwe huisstijl.

  American Forests Nieuw Logo

  Het nieuwe bedrijfslogo is een effectievere visuele demonstratie van de geest en richting van het bedrijf. Zijn grafische prestaties stelden hem in staat een grafische compositie te creëren die symbool staat voor de kracht en uitgebreide dekking van de beweging van alle problemen die de kritieke toestand van de Amerikaanse bossen vandaag de dag kenmerken. Het bedrijf leidt deze beweging in alle steden van het land en streeft ernaar een hechte gemeenschap van mensen te creëren die verenigd zijn door een gemeenschappelijk idee: het redden van bossen. Dat demonstreren de nieuwe huisstijl en grafische elementen van het logo met succes. Het stilistische beeld van bomen dat erin wordt gebruikt, convergeert met hun toppen op het bovenste punt, wordt een symbool van eenheid.

  Logo American Forests

  Tegelijkertijd symboliseert de opwaartse richting van de grafische elementen de groei – het aantal leden van de gemeenschap en de door hen geredde bosgebieden. Tegelijkertijd toont het gebrek aan volledigheid van de top de voortdurend groeiende kansen en de uitbreiding van de effectiviteit van acties. De lijnen aan de rechterkant van het bord zijn een symbool van paden, routes die door een persoon zijn gelegd, met behulp waarvan het mogelijk is om de taak te voltooien, de nodige vooruitgang te boeken bij het bereiken van het doel. Ze inspireren de hoop dat technologie geen schade zal berokkenen, maar een manier zal worden om met succes dieren in het wild te behouden.

  American Forests Voor en Na Logo (geschiedenis)

  Dit biedt een visuele demonstratie van de vier pijlers van de prestaties van een organisatie – eenheid, hoop, groei en vooruitgang. Het nieuwe logo is de basis voor alle soorten visuele identiteit van American Forests. Het is ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne typografie en digitale technologie. De naam van de organisatie die rechts van het bord is aangebracht, is consistent met de hoogte van het bord en is uitgelijnd aan de rechterkant, wat zorgt voor harmonie en eenheid in de visuele perceptie van de hele compositie. Door woorden in twee regels te plaatsen, kon een compacte compositie en leesbaarheid worden gegarandeerd.

  Het kleurenpalet omvat een rijke donkergroene kleur – een symbool van levende en gezonde natuur “verdund” met een lichtgroene tint van jong gebladerte, ontspruitende nieuwe aanplant, en een accent helder lichtgele zonne-energie demonstreert de kracht en vitaliteit van de natuur.