Marion Health nieuwe naam en logo

Marion Health Logo
Al meer dan 100 jaar bedient MARION, een onafhankelijk, particulier algemeen ziekenhuis zonder winstoogmerk, haar patiënten in Marion County, Indiana. Vandaag kondigde ze een naamswijziging en rebranding aan, die op 1 oktober 2021 van start gaat. Dit komt door de noodzaak om aan de huidige eisen te voldoen — om de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren, de effectiviteit van behandelings- en profylactische methoden te vergroten en de morbiditeitscijfers te verminderen.

Marion Health Nieuw Logo

Dit kan alleen worden bereikt door te zorgen voor de professionele naleving van zijn werknemers, het bijwerken van speciale apparatuur en het tijdig toepassen van de prestaties van moderne technologieën. Dit alles biedt de noodzakelijke voorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit van de belangrijkste missie van de missie van de medische instelling — de bevolking beschermen tegen het risico van ziekten, het voorkomen van verwondingen en situaties die leiden tot invaliditeit, het handhaven van de fysieke en mentale gezondheid van mensen, het handhaven van een gezonde omgeving.

Logo Marion Health
Kardinale veranderingen op het gebied van medische zorg, de introductie van een innovatieve benadering van patiëntenzorg op een nieuw hoogwaardig niveau, de uitbreiding van de organisatie vragen om aanpassingen en de corporate identity van de organisatie, het volledig aansluiten bij de huidige veranderingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de rebranding van vandaag. De naamsverandering is een van de belangrijke stappen om de gestelde taak te realiseren. Het ziekenhuis zal Marion Health-MGH Campus gaan heten. De 12 zorgpunten worden gewoon Marion Health. Dit is een enorme stap in de richting van toekomstige verandering, die gefaseerd zal plaatsvinden, te beginnen met een verandering in het patiëntengebruik.

Marion Health Voor en Na Logo (geschiedenis)
Het nieuwe ontwerp is de meest accurate weerspiegeling van de doelen en doelstellingen van de organisatie, haar groeiende invloed op de samenleving, geassocieerd met de fundamentele principes van het Rode Kruis. De achtergrond van het logo komt overeen met de letterkleur van het vorige embleem — «blue dust». Het draagt ​​een nieuwe merknaam — een gestileerd wit kruis met afgeronde hoeken. Op de achtergrond een rechthoek, eveneens met afgeronde hoeken, en in een kleurverloop van korenbloemblauw en blauw Crayola naar Perzisch groen en matig aquamarijn. Onder dit symbool staat de tekst van de naam van de organisatie Marion Health, waarvan de woorden symmetrisch onder elkaar staan. Het lettertype van het eerste woord lijkt qua uitvoering dicht bij Zosimo Cyrillic Bold en het tweede bij Alesand Regular.