LINKIT blijft video-inhoud maken zoals Rosamund met nieuwe visualisatie

Rosamund Logo
Sinds de oprichting heeft de Rosamund-studio, voorheen bekend als het LINKIT-bureau, haar activiteiten gericht op de ontwikkeling van video-inhoud op maat. Opgericht in 2012 met het hoofdkantoor in Nantes en Parijs, is het bedrijf al lang buiten de landsgrenzen gegaan. Tot de klanten van Rosamund behoren bekende Franse en buitenlandse bedrijven en merken, waarvoor een breed scala aan videocontent in de vereiste formaten wordt gemaakt, waaronder het maken van bedrijfsfilms. Een van de richtingen van het merk was en blijft de professionele ondersteuning van verschillende grote Franse groepen bij het creëren van video-inhoudsformaten. Recent is daar een afdeling voor de productie van films en fictie bijgekomen. De veranderingen die plaatsvonden werden de basis voor de vorming van een nieuw imago, wat een radicale rebranding vereiste, wat leidde tot een volledige verandering van de verouderde naam.

Rosamund Nieuw Logo
Als gevolg van de achterstallige wijzigingen en de huidige wijzigingen werd een volledige herbewerking van het eerder aanvaarde grafische beeld uitgevoerd, waarbij materiaal van Brand Brothers werd gebruikt. Het uitgevoerde werk zorgde voor de creatie van een nieuw imago en een nieuwe bedrijfsidentiteit, die een zekere strengheid tonen met een verhoogd niveau van gevoeligheid, en deze kenmerken weerspiegelen als kenmerkend voor een vernieuwd merk. Bij de activiteiten van het gezelschap komen echte verhalen op de voorgrond, waarvan de manier van informatievoorziening aan de kijker meer neigt naar documentaires. Dit effect wordt versterkt door technische middelen. Om het begrip van zo’n belangrijk kenmerk van de essentie van het merk te vergroten, werd een dik en gestructureerd typogram gebruikt, dat het vereiste idee van stijl en nauwkeurigheid vormt. De toegepaste typografie, in de vorm van een teken, interageert actief met het beeld. Om dit te doen, werd een modulair raamsysteem gecreëerd dat de volledige kracht en diversiteit uitdrukt van de inhoud die het merk tijdens zijn bestaan ​​heeft gecreëerd.

Logo Rosamund
Deze technologie van compositievorming biedt onbeperkte mogelijkheden voor het voortdurend bijwerken van visualisaties, het maken van presentaties en nieuwe afbeeldingen in zowel typografische als digitale versies. Het beperkte en tegelijkertijd verzadigde ruimtelijke territorium van reflectie van de visuele vorm van het merk is gevuld met tekstvulling van letters gemaakt in het LL Riforma-lettertype (Norm, Zürich), gecreëerd door Lineto. Het eclecticisme harmonieert perfect met de creatieve sfeer en richting van het bureau en creëert de vereiste visuele perceptie van het bedrijf waarvan het logo is gevormd met behulp van dit type lettertype.

Rosamund Voor en Na Logo (Geschiedenis)