G7-beleidswijzigingen weerspiegeld in nieuwe identiteit

G7 Germany Logo

De mondiale taken die door de G7 op mondiaal niveau worden opgelost, worden grotendeels bepaald door wie de groep op dit moment voorzit. En hoewel er geen fundamentele veranderingen zijn, weerspiegelen sommige punten de aard van de structuur en het beheer ervan op dit moment. Er komt een periode dat de teugels van de regering in handen komen van vertegenwoordigers van Duitsland, dat de activiteiten van de G7 wil sturen om prioritaire klimaatproblemen aan te pakken. Uiteraard zal de huidige trend in het overwegen van betrekkingen met Rusland en China die van vitaal belang zijn voor de Europese politiek, evenals acties om de dreigingen die samenhangen met COVID te minimaliseren, niet worden geschonden.

G7 Germany Nieuw Logo

Het proces van verandering van management en taken toegewezen aan de G7, zoals altijd, leidde tot de noodzaak van veranderingen in de visuele identiteit van de groep. Er werden wijzigingen aangebracht in het logo, dat een weerspiegeling werd van de bijgewerkte G7 2022. Het monogram werd gemaakt in witte letters op een donkerblauwe achtergrond. Hun grafische uitvoering zorgde voor de visuele eenheid van de vorming van een enkele vorm, die zich onderscheidt door zijn eenvoud en leesbaarheid. Het contrast van deze kleuren zorgde voor het gemak van uitvoering van het teken en de herkenning ervan, terwijl het een compositie creëerde die met succes opvalt in elke combinatie met andere typografische of digitale elementen. Onder het bord staat tekstuele informatie — G7 Duitsland 2022.

Logo G7 Germany

G7 Germany Voor en Na Logo (geschiedenis)