De nieuwe look van de Alfred Landecker Foundation

Alfred Landecker Foundation Logo

Het specifieke van de activiteiten van de Alfred Landecker Foundation is gericht op het beschermen en versterken van democratische rechten en vrijheden. Hij ondersteunt liberale instellingen die zich verzetten tegen de ideeën van nationalisme, populisme, antisemitisme, racisme en andere soortgelijke negatieve uitingen in de samenleving. Over het algemeen zijn deze tendensen destructief voor de samenleving: ze binden mensen niet, maar verdelen ze, vergroten de haat tegen bepaalde mensen en maken inbreuk op de rechten van kwetsbare sociale gemeenschappen, etnische groepen of categorieën burgers. Alle historische gebeurtenissen die de herinnering aan generaties traumatiseren, zoals bijvoorbeeld de Holocaust, worden weerspiegeld in de samenleving, brengen de kwestie van respect en bewustzijn aan de oppervlakte en roeien pijnlijke herinneringen uit door democratische rechten en vrijheden te versterken.

Alfred Landecker Foundation Nieuw Logo

De Stichting neemt actief deel aan verschillende evenementen en werk van bevriende organisaties, die tot doel hebben de inspanningen te bundelen voor een gemeenschappelijke toekomst, waarin geen plaats is voor discriminatie, vervolging en schending van mensenrechten. Deze organisatie verenigt zich met partners, vergroot de mediaruimte om informatie te verspreiden over gevallen van onrecht en haat. De stichting wordt sinds 2109 geleid door de familie Reimann, de eigenaren van de JAB Company, die klaar staan ​​om de stichting de komende 10 jaar te ondersteunen met liefdadigheidsbijdragen van 250 miljoen euro.

Logo Alfred Landecker Foundation

Het opnieuw ontworpen merk is ontworpen door in Londen gevestigde creatieve agenten voor Output. Designers vertellen over de kracht van het nieuwe logo en benadrukken daarbij dat ze de autoriteit en status van de organisatie wilden aangeven. We besloten om het monogram van de naam te gebruiken, in tegenstelling tot het vorige logo.

Het visuele ontwerp van de oude bestaat uit het transformeren van strepen van paarse en roodachtige tinten in verschillende richtingen, evenals het onderstrepen van de naam van de foundation en het woord «foundation» zelf met een zwarte lijn. Deze lijnen vormen een visueel scherphoekige dynamische figuur van een vierkant, waarbinnen twee rechthoeken en een naar links snelle driehoek zijn verborgen. Niets wijst op democratie, verzet of strijd.

Alfred Landecker Foundation Voor en Na Logo (geschiedenis)

In het nieuwe beeld wilden ze het idee van kwetsbaarheid presenteren, de kracht van stereotypen, structuren die worden bedreigd, maar die standhouden. Het is als zwakke dunne lijnen die krachtige externe slagen weerstaan. De semantische nadruk wordt gelegd op twee hoofdletters. Er zijn geen beschrijvingen of annotaties. De auteurs zelf vinden de benadering van ontwerpen nogal provocerend en onconventioneel. De inherente verborgen betekenis, de opzettelijk hypertrofische vorm van het logo versterken het motief voor actie, zetten aan tot verzet en strijd. In het algemeen is de nieuwe identiteit zo vormgegeven dat de jonge generatie zich direct aansluit bij de beweging voor de rechten en vrijheden van de democratie. Burgerlijke reactie, sterke burgerlijke positie, sociale activiteit, bewust verzet tegen stereotype denken — dit zijn de wapens tegen discriminatie en haat.

Als je aandachtig naar het nieuwe logo kijkt, krijg je onwillekeurig de indruk dat het ene onderwerp een ander beweegt of stijgt. Het is als een metafoor die staat voor onverschilligheid en passiviteit die aanwezig zijn in het leven van een persoon tot het moment dat externe chaos en sociale omwentelingen wortel beginnen te schieten in het gewone leven van burgers.